Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor oktober, 2016

* Subsidie voor mobiliteitsmaatregelen

Vitale en tevreden medewerkers. Aantrekkelijk zijn voor nieuw talent. Een duurzame bedrijfsvoering. Kosten besparen. Belangrijke thema’s voor veel werkgevers en waarschijnlijk ook voor u.

Sinds kort kunt u bij het realiseren van deze doelstellingen rekenen op de (financiële) steun van werkgeversinitiatief BREIKERS. Een initiatief van het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam, ondersteund door het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

>> Info voor ondersteuning bij implementatie van maatregelen
>> Info voor inzicht in huidig reisgedrag en een toegepast advies
>> Info voor hulp bij het realiseren van ander gedrag
>> Info kennis en ervaringen uitwisselen met andere werkgevers

 

Bron: De President Journaal 18 oktober 2016

match_icon

* Afval zoekt nieuwe eigenaar

Vaak zit er niets anders op dan overtollige zaken als vaten, pallets, dozen, apparaten af te voeren als afval. Met de Matchmaker maken bedrijven eenvoudig nieuwe contacten met andere bedrijven die deze spullen en materialen ophalen. Dit kan geld opleveren of geld schelen in de afvalkosten.

De Matchmaker brengt actief de aanbieder met de vrager bij elkaar. De partijen worden bij elkaar gebracht op soort restmateriaal en op de hoeveelheid. Zo heeft u alleen te maken met partijen die een groot gedeelte of de hele partij van uw restmaterialen of producten overnemen. Per 2 weken krijgen de aanbieders van reststromen een overzicht van vragers van restmaterialen. De aanbieder kan dan contact zoeken met de vrager. Men gebruikt de Matchmaker door een formulier in te vullen. Dat kost nog geen 5 minuten tijd. Als er iets wordt ingevuld, gaat de Matchmaker aan de slag!

De Matchmaker is gratis en onderdeel van onderzoek mogelijk gemaakt door de provincie Noord-Holland. U vindt de Matchmaker op www.afvalkring.nl

* Bijeenkomsten parkeerbeleid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 mei 2016 de ontwerpnota “Bestemming bereikt. Uitgangspunten strategisch autoparkeerbeleid Haarlemmermeer” vastgesteld. De kern van het nieuwe beleid is met een woord te omschrijven: ‘maatwerk’. Met deze uitgangspunten heeft het college straks een set maatregelen ter beschikking die zij kan inzetten in gebieden waar parkeeroverlast is. Welke maatregel, of combinatie van maatregelen, het best op die plek of in dat gebied kan worden toegepast wordt dan uitgewerkt in samenwerking met betrokken bewoners, wijk- of dorpsraad en ondernemers.

Elke doelgroep heeft zijn eigen parkeerbehoefte en die moet zo goed als mogelijk gefaciliteerd worden. Op de juiste plaats en zonder overlast. Zeker in woonwijken moet voorkomen worden dat er oneigenlijk gebruik van de parkeervoorzieningen plaats vindt en er overlast ontstaat. Evenzo moeten onze voorzieningen goed bereikbaar zijn en moeten daar voor gebruikers en bezoekers afdoende parkeerfaciliteiten zijn. Dat is van belang om die voorzieningen in stand te kunnen houden en voor de Haarlemmermeerse economie.

In die gebieden waar de parkeerdruk hoog is of sprake is van overlast zal onderzoek worden uitgevoerd naar bezettingsgraad en parkeerduur. Dit kan eventueel nog worden aangevuld met onderzoek naar het parkeermotie. Zo kan beter inzicht worden gekregen in de omvang van een probleem, over trends en over veranderende behoeften. Want de samenleving staat niet stil. We zien veranderingen in de detailhandel, in het gebruik van de auto en een grote opkomst van de elektrische fiets. Tegelijkertijd blijft Haarlemmermeer in ontwikkeling en zal het aantal inwoners blijven groeien. Dit samen zal de vraag naar goede en voldoende parkeervoorzieningen in stand houden.

Participatie
Het college nodigt inwoners, dorps- en wijkraden, winkeliers- en ondernemersverenigingen en enkele specifieke belangenorganisaties uit te reageren op de nieuwe beleidsvoornemens. De mogelijkheid om een reactie te geven wordt gepubliceerd op de gemeentelijke website en bekend gemaakt in de InforMeer van 13 oktober. De betreffende stukken liggen met ingang van 14 oktober 2016 gedurende een periode van 6 weken ter inzage. 

Een reactie kunt u sturen naar het postadres van de gemeente of via het speciaal ingerichte e-mail adres autoparkeerbeleid@haarlemmermeer.nl

Vragen

Heeft u vragen of behoefte aan een nadere toelichting?  U bent van harte welkom op de inloop-/ informatiebijeenkomsten. Deze worden gehouden in:

  • Nieuw-Vennep op 24 oktober van 19:30 – 21:30 uur in gebouw Het Trefpunt, Hoofdweg 1318
  • Hoofddorp op 31 oktober van 19:30 – 21:30 uur in het Raadhuis, Raadhuisplein 1

Tijdens de bijeenkomsten zijn de verkeersadviseurs van de gemeente en gebiedsmanagers aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

 

 

 

glasvezel

* 27 oktober: bijeenkomst glasvezel

Graag nodigen wij u uit om donderdag 27 oktober de gratis  kennisbijeenkomst van Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB) bij te wonen. De bijeenkomst staat dit keer in het teken van  ‘Glasvezel op (bestaande) bedrijventerreinen’.

Duncan van Lieshout, netmanager van Netoperator Nederland B.V., zal ons allereerst inwijden in de wereld van glasvezel. Wat is glasvezel eigenlijk, welke voordelen biedt het bedrijven en zijn er mogelijk obstakels bij de aanleg op bestaande bedrijventerreinen? Na deze introductie zal Duncan ons vertellen over het proces van de aanleg van een glasvezelnetwerk op ABP Lijnden. Hoe is bijvoorbeeld de financiering geregeld? Welke oplossingen zijn gekozen en waarom?

Rob Verhoeff, Controller/Projectleider Vastgoed van SADC, vertelt vervolgens over de ontwikkeling van het nieuwe bedrijventerrein Schiphol Trade Park in Hoofddorp en wat de rol van een glasvezelnetwerk daarin speelt.

Tot slot informeren wij u aan de hand van een praktijkvoorbeeld over de uitrol van een glasvezelnetwerk op Bedrijventerrein Uithoorn.

Datum en tijd
Donderdag 27 oktober
15.00 tot 17.00 uur

Locatie
Provinciehuis Noord-Holland
Zaal: Amfitheater
Houtplein 33 
2012 DE Haarlem

Aanmelden
U kunt zich ook alvast aanmelden door een mail te sturen naar Monci Klein Langenhorst.
Mocht u zich al hebben aangemeld, dan hoeft u dat niet nog een keer te doen.

Graag tot dan!
 
Harm de Boer
Frank Voorbergen
Frans van der Beek