Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor december, 2017

* Verbinding Haarlemmermeer-Bollenstreek

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het voorlopig voorkeursalternatief voor het project Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek vastgesteld. Het doel is de bereikbaarheid en leefbaarheid in de Haarlemmermeer, Duin- en Bollenstreek en Zuid-Kennemerland te verbeteren.

Het voorkeursalternatief is een verbinding van de A4 naar de N208 via de Nieuwe Bennebroekerweg in Hoofddorp en de noordrand van Hillegom, met een randweg bij Lisse en Zwaanshoek. Van 8 januari tot en met 18 februari 2018 kunnen inspraakreacties worden ingediend op de planstudie en het voorkeursalternatief. Tijdens de inspraakperiode zijn alle onderzoeksrapporten van de milieueffectrapportage en de bijbehorende toelichting op het besluit van GS te downloaden vanaf de website van de Duinpolderweg. De stukken zijn ook in te zien bij de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland en in de gemeentehuizen van Bloemendaal, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse en Noordwijkerhout.

Inloopbijeenkomst
Op dinsdag 23 januari 2018 organiseren de provincies en hun partners een inloopbijeenkomst in congrescentrum De Leeuwenhorst in Noordwijkerhout van 17.00 tot 21.00 uur. Belanghebbenden kunnen vragen stellen over de onderzoeken en het voorkeursalternatief en hun eventuele inspraakreactie delen.

Vervolgprocedure
Op de inspraakreacties wordt gereageerd in een Nota van Beantwoording. Daarnaast vragen GS van Noord-Holland en Zuid-Holland een toetsingsadvies aan de Commissie m.e.r. Ook worden de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van Zuid-Holland, de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) van Noord-Holland om advies gevraagd. Op basis van deze adviezen en de inspraakreacties nemen beide provincies medio 2018 een besluit over een definitief voorkeursalternatief. 

Voor het hele bericht: https://www.noord-holland.nl/Actueel/Archief/2017/December_2017/Gedeputeerde_Staten_kiezen_voorlopig_voorkeursalternatief_project_Bereikbaarheid_Haarlemmermeer_Bollenstreek

Driemerenweg

* Trajectcontroles op provinciale wegen

Op de N205 (Driemerenweg) in Haarlemmermeer en de N201 in Amstelveen komen vanaf 2019 trajectcontroles. Het zijn 2 van in totaal 20 trajectcontroles die het Openbaar Ministerie op provinciale wegen in heel Nederland gaat invoeren.

De geplande trajectcontroles komen op drukbezochte wegen met een hoog ongevalspercentage en/of met een hoog aantal snelheidsovertredingen. Samen met de provincie heeft het Openbaar Ministerie gezocht naar locaties in Noord-Holland die geschikt zijn voor trajectcontroles om zo op deze wegen de verkeersveiligheid te vergroten. Gekozen is voor de N205 (de Driemerenweg) tussen de N207 en het Rottepolderplein en de N201 tussen de kruisingen met de Legmeerdijk en de Zijdelweg. In totaal komen in Noord-Holland 3 trajectcontroles. Naast de 2 op de provinciale wegen komt er ook een trajectcontrole op de rijksweg N9, tussen Burgervlotbrug en St. Maartensvlotbrug.

Meer trajectcontroles om veiligheid te vergroten

Uit analyses is gebleken dat er juist op provinciale wegen relatief meer verkeersslachtoffers vallen dan op andere wegen. Ook is gebleken dat automobilisten zich bij een trajectcontrole over een langere afstand beter aan de snelheid houden. Daarom werken de politie en het Openbaar Ministerie, samen met de provincies en Rijkswaterstaat aan vergroting van de verkeersveiligheid op deze wegen. Het Openbaar Ministerie verwacht dat alle 20 installaties in 2019 in gebruik zijn genomen.

Rik

* Boekuwzending.com wint Ondernemersprijs

Ze hoopten er stiekem al op, maar toch superblij was het ondernemersechtpaar Margreet en Rik Balder toen afgelopen vrijdag tijdens het tiende MeerBusinesGala 2.0 bekend werd gemaakt dat zij uitgekozen waren tot de beste ondernemers van het jaar 2017. Een hoogtepunt met confetti, tromgeroffel en vuurwerk waar bijna 300 lokale ondernemers, wethouders en de nieuwe burgemeester Onno Hoes getuige van waren. Het is de eerste keer dat een winnaar unaniem is gekozen, volgens jurylid Andrea van de Graaf.

Bron: HC Nieuws

* Vakantietoeslag over overwerk vanaf 2018

Vanaf 2018 valt overwerk onder het wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2018 bent u dan ook 8% vakantietoeslag verschuldigd over de door uw werknemer extra gewerkte uren, tenzij dit anders is bepaald in de CAO. Omdat er geen overgangsrecht is, geldt dit ook voor de extra gewerkte uren vóór 1 januari 2018.

Vanaf 1 januari 2018 moet u gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt.

LET OP!
Wilt u voorkomen dat u ook vakantietoeslag bent verschuldigd over de vóór 1 januari 2018 verrichte extra uren, betaal deze dan nog vóór die datum uit of zorg ervoor dat uw werknemer deze uren nog dit jaar opneemt.

Bron: CROP Nieuwsbrief

PEt flessen

* Meerlanden sluit zich aan bij Statiegeldalliantie

Grondstoffen- en energiebedrijf Meerlanden heeft zich aangesloten bij de Statiegeldalliantie. Het bedrijf schaart zich hiermee achter de voorstanders van een statiegeldsysteem op kleine PET-flessen en blikjes.     

Minder zwerfafval en betere recycling

Partners in de Statiegeldalliantie pleiten voor de invoering van een statiegeldsysteem op alle PET-flessen en blikjes. Inge Luyten coördinator van de Statiegeldalliantie: “Zwerfafval vervuilt straten en de natuur en kost geld om het op te ruimen. Aangezien plastic flesjes en blikjes 40% van het volume van zwerfafval uitmaken, kan statiegeld op deze eenmalige drankverpakkingen een aanzienlijk deel van het zwerfafval-probleem eenvoudig en effectief oplossen. Statiegeld zorgt voor minder zwerfafval, minder kosten en betere recycling van waardevolle materialen. Dat vinden niet alleen milieuorganisaties belangrijk, maar ook veel bedrijven, verenigingen en lokale overheden delen dit standpunt.” Om te laten zien hoe breed het maatschappelijk draagvlak voor statiegeld is, verenigen zich meer dan 40 organisaties, verenigingen, gemeenten en bedrijven in de Statiegeldalliantie. Samen vragen zij aan de regering om in 2018 statiegeld uit te breiden naar alle petflessen en blikjes.

Opruimen is goed maar statiegeld is beter

Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden: “Zwerfafval staat al jaren hoog in de lijst van ergernissen in de openbare ruimte. Bij Meerlanden zetten we ons dagelijks in voor een schone en duurzame leefomgeving. Een omgeving waarin we zwerfafval liever voorkomen dan genezen. Een statiegeldsysteem stimuleert dat afval weer grondstof wordt en daarmee het begin van iets moois. Daarom sluiten we ons graag als eerste grondstoffen- en energiebedrijf in Nederland aan bij de Statiegeldalliantie.”