Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor juli, 2018

* Haarlemmermeer investeert in groene daken

Inwoners en ondernemers die investeren in een groen dak kunnen hiervoor subsidie krijgen van de gemeente Haarlemmermeer. Een dak bedekt met planten beschermt en isoleert warmte en geluid en houdt water vast. In totaal is 50.000 euro aan subsidiegeld in 2018 beschikbaar. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.

Het college van B en W heeft het subsidiegeld ter beschikking gesteld vanuit het programmabudget Duurzaam. De gemeenteraad heeft gevraagd om het gebruik van groene daken te stimuleren.
De gemeente wil eigenaren stimuleren om te investeren in groene daken. Deze dragen bij aan klimaatadaptatie, meer biodiversiteit en betere luchtkwaliteit. Bij de subsidieregeling wordt onderscheid gemaakt tussen basis groene daken (met sedum beplanting) en biodiverse groene daken. Dit zijn daken met meer soorten beplanting die beter bijdragen aan de genoemde voordelen. Omdat deze duurder in aanleg zijn, kan voor dit daktype meer subsidie worden aangevraagd.
De gemeente Haarlemmermeer geeft subsidie voor groene daken die water vasthouden, verkoelen en isoleren.

Ander voordeel
Naast dat een groen dak beschermt en warmte en geluid isoleert, verkoelt het ook. Op een warme zomerse dag kan de temperatuur van een zwart dak oplopen tot ruim boven de 50 graden. Een groen dak blijft echter koel, onder andere door het verdampen van vocht.

Informatie subsidie
Om voor de subsidie in aanmerking te komen, zijn er een aantal voorwaarden. Er moet minimaal 15 vierkante meter groen dak worden aangelegd op bijvoorbeeld de woning, een schuurtje of bedrijfspand in Haarlemmermeer. Een aanvraag kan ook samen met buren worden gedaan. Hiervoor hoeven de daken niet aaneengesloten te zijn. Alle voorwaarden en hoe de subsidie kan worden aangevraagd, staan op de gemeentelijke subsidiesite.

Informatie groene daken
Handige weetjes en meer inhoudelijke informatie over groene daken staat op Haarlemmermeer Waterproof.

Duurzaamheid
Meer informatie over wat de gemeente, inwoners en ondernemers allemaal aan duurzame stappen zetten, staat op www.Haalermeeruit.nl 

* Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd

De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert voor met name het midden- en kleinbedrijf. Transitievergoeding. Het wetsvoorstel zorgt dat de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers wordt gecompenseerd. Hiermee worden de risico’s voor werkgevers om mensen aan te nemen enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico’s om mensen aan te nemen.

Met het wetsvoorstel krijgt iemand ook na een langdurige ziekteperiode overigens gewoon een transitievergoeding. Werkgevers worden alleen gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een andere wijziging is dat cao’s kunnen afwijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao dan voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Lange lobby

Het wetsvoorstel is het resultaat van een lange lobby om te zorgen dat de optelsom van risico’s door de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het moeten betalen van een transitievergoeding verder naar beneden wordt gebracht. ‘Hoewel verdere verbeteringen nodig blijven zien wij dit als een belangrijke eerste stap’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Toch zijn beide organisaties blij met het nieuwe wetsvoorste; zij hebben zich hier de afgelopen jaren dan ook hard voor gemaakt.

 

* Vanaf 2019 bsn niet meer in btw-nummer

Goed nieuws voor zzp’ers, freelancers en andere ondernemers met een eenmanszaak. Momenteel gebruikt de Belastingdienst voor hen namelijk nog het burgerservicenummer (bsn) in het btw-nummer. Maar vanaf 1 januari 2019 mogen zij dit niet meer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het gebruik van het bsn in het btw-nummer in strijd is met de privacywet. Ondernemers moeten hun btw-nummer op hun facturen en website vermelden. Hierdoor kan iedereen het burgerservicenummer achterhalen. En dat kan zorgen voor problemen. Met een bsn, naam, woonadres en telefoonnummer kunnen criminelen namelijk eenvoudig (identiteits)fraude plegen.

De Belastingdienst zet vraagtekens bij deze deadline, omdat het mogelijk niet binnen een paar maanden te realiseren is.

* Uitbreiding bij MEER Vastgoed

Met ingang van 1 juli 2018, is Martin Bosscher mede-directielid bij MEER Vastgoed. Huidig directielid Hugo van Luling doet een stap terug en zal zijn werkzaamheden binnen drie jaar afbouwen. Met de komst van Martin Bosscher wordt de continuering van het bedrijf veiliggesteld en zal daarnaast ook een flink stuk groei gerealiseerd worden.

Bedrijfsmatig & beleggers

Hugo en zijn dochter Ilja zijn de drijvende krachten achter MEER Vastgoed. Met Martin erbij ontstaat een ijzersterk team. Martin Bosscher staat in de vastgoedbranche bekend als duizendpoot. “Dat moet ook in ons vak”, zegt Hugo van Luling. “Martin heeft een technische achtergrond, is goed ingevoerd in de woningbouw, projectontwikkeling en het bedrijfsmatige en heeft veel kennis over beleggingen. Hij is integer, pragmatisch en sterk in de communicatie. Allemaal belangrijke ingrediënten”.

Schaalvergroting is kans

MEER Vastgoed wil groeien. Voor een deel kan dat binnen de bestaande netwerken. Met de ruime expertise en contacten van Martin wil MEER Vastgoed uitbreiding zoeken in een stuk bedrijfsmatig en beleggingen. Martin: “In de woningbouw zit nog aardig wat groei. Er is grote behoefte aan woningen. Grotere projecten waar we woningen af kunnen stoten aan beleggers zijn voor MEER Vastgoed bijzonder interessant.”

Laagdrempelig

Veel zal er, volgens directielid Ilja van Luling, op korte termijn niet veranderen. MEER Vastgoed gaat gewoon door. “Hugo blijft naast Martin nog een paar jaar meedraaien om uiteindelijk zijn werkzaamheden volledig over te dragen. Naast mijn bureaufunctie zal ik nóg meer op acquisitie-pad gaan”. Wat zeker blijft is de laagdrempeligheid waar MEER Vastgoed om bekend staat. “De koffie staat altijd klaar.”