Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor juli, 2018

* Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd

De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert voor met name het midden- en kleinbedrijf. Transitievergoeding. Het wetsvoorstel zorgt dat de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers wordt gecompenseerd. Hiermee worden de risico’s voor werkgevers om mensen aan te nemen enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico’s om mensen aan te nemen.

Met het wetsvoorstel krijgt iemand ook na een langdurige ziekteperiode overigens gewoon een transitievergoeding. Werkgevers worden alleen gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een andere wijziging is dat cao’s kunnen afwijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao dan voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Lange lobby

Het wetsvoorstel is het resultaat van een lange lobby om te zorgen dat de optelsom van risico’s door de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het moeten betalen van een transitievergoeding verder naar beneden wordt gebracht. ‘Hoewel verdere verbeteringen nodig blijven zien wij dit als een belangrijke eerste stap’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Toch zijn beide organisaties blij met het nieuwe wetsvoorste; zij hebben zich hier de afgelopen jaren dan ook hard voor gemaakt.

 

* Vanaf 2019 bsn niet meer in btw-nummer

Goed nieuws voor zzp’ers, freelancers en andere ondernemers met een eenmanszaak. Momenteel gebruikt de Belastingdienst voor hen namelijk nog het burgerservicenummer (bsn) in het btw-nummer. Maar vanaf 1 januari 2019 mogen zij dit niet meer van de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens is het gebruik van het bsn in het btw-nummer in strijd is met de privacywet. Ondernemers moeten hun btw-nummer op hun facturen en website vermelden. Hierdoor kan iedereen het burgerservicenummer achterhalen. En dat kan zorgen voor problemen. Met een bsn, naam, woonadres en telefoonnummer kunnen criminelen namelijk eenvoudig (identiteits)fraude plegen.

De Belastingdienst zet vraagtekens bij deze deadline, omdat het mogelijk niet binnen een paar maanden te realiseren is.

* Uitbreiding bij MEER Vastgoed

Met ingang van 1 juli 2018, is Martin Bosscher mede-directielid bij MEER Vastgoed. Huidig directielid Hugo van Luling doet een stap terug en zal zijn werkzaamheden binnen drie jaar afbouwen. Met de komst van Martin Bosscher wordt de continuering van het bedrijf veiliggesteld en zal daarnaast ook een flink stuk groei gerealiseerd worden.

Bedrijfsmatig & beleggers

Hugo en zijn dochter Ilja zijn de drijvende krachten achter MEER Vastgoed. Met Martin erbij ontstaat een ijzersterk team. Martin Bosscher staat in de vastgoedbranche bekend als duizendpoot. “Dat moet ook in ons vak”, zegt Hugo van Luling. “Martin heeft een technische achtergrond, is goed ingevoerd in de woningbouw, projectontwikkeling en het bedrijfsmatige en heeft veel kennis over beleggingen. Hij is integer, pragmatisch en sterk in de communicatie. Allemaal belangrijke ingrediënten”.

Schaalvergroting is kans

MEER Vastgoed wil groeien. Voor een deel kan dat binnen de bestaande netwerken. Met de ruime expertise en contacten van Martin wil MEER Vastgoed uitbreiding zoeken in een stuk bedrijfsmatig en beleggingen. Martin: “In de woningbouw zit nog aardig wat groei. Er is grote behoefte aan woningen. Grotere projecten waar we woningen af kunnen stoten aan beleggers zijn voor MEER Vastgoed bijzonder interessant.”

Laagdrempelig

Veel zal er, volgens directielid Ilja van Luling, op korte termijn niet veranderen. MEER Vastgoed gaat gewoon door. “Hugo blijft naast Martin nog een paar jaar meedraaien om uiteindelijk zijn werkzaamheden volledig over te dragen. Naast mijn bureaufunctie zal ik nóg meer op acquisitie-pad gaan”. Wat zeker blijft is de laagdrempeligheid waar MEER Vastgoed om bekend staat. “De koffie staat altijd klaar.”