Groei met ons mee!

Word nu lid

* 5 juli: Open Space bijeenkomst

Van René Blom, Beleidsadviseur Milieu bij de Gemeente Haarlemmermeer – Cluster Ruimte, Economie en Duurzaamheid, team BVRM – ontvingen wij de volgende uitnodiging:

Met uw bedrijf kunt u veel geld besparen op uw bedrijfsvoering. Gemeente Haarlemmermeer wil u daarmee helpen via het Haarlemmermeers Energieakkoord. Dit is een gezamenlijk netwerk en beweging van onderop (ca. 40 organisaties) waarin we elkaar helpen om ideeën verder te brengen tot concrete verduurzamingsprojecten op weg naar een energieleverend Haarlemmermeer. Van de vorige bijeenkomst verscheen een internetartikel.

Dit keer richten we ons speciaal op ondernemers in de MKB-sector. We zetten ons netwerk in om die te helpen verduurzamen. Dat doen we o.a. via gezamenlijke inkoopacties en besparingsadvies op maat, een overzicht op gebied van subsidies, inspiratie van andere MKB’ers en concrete voorbeelden van initiatieven die van onderop ontstaan. U kunt zich aanmelden via mail. Het programma volgt dan later.

Datum:                 5 juli 2018.
Tijd:                       14:00-16:30 uur (inloop vanaf 13:30 uur), daarna netwerkborrel.
Locatie:                 in Haarlemmermeer: nog nader te bepalen.
Aan-/afmelden:  per mail via Rene.Blom@haarlemmermeer.nl (uiterlijk 26 juni as.).

 Oproep: uw initiatieven voor MKB!
Er zijn al diverse interessante initiatieven aangemeld die ter plekke in 2 minuten zullen worden gepitcht. We hebben nog plek over dus meld ook úw concrete initiatief aan voor MKB’ers in Haarlemmermeer. Dat kan een concreet project of product zijn dat u wilt aanbieden, maar ook een idee of een dilemma waar u hulp bij nodig heeft. De opzet is om geïnteresseerden aan u te binden tijdens de bijeenkomst en samen oplossingen te verkennen. Laat ons uiterlijk 26 juni a.s. weten of u hiervan gebruik wilt maken.

Help ons groeien!
Haarlemmermeers Energieakkoord is een spinoff van SHARE meets dat op 15 september jl. in Lisserbroek plaats vond waar de oproep werd gedaan om daarin samen op te trekken.  Inmiddels telt dit netwerk nu 80 leden en ca. 40 organisaties. We willen verder groeien voor de gewenste beweging, dus schroom niet om mensen uit uw eigen netwerk op deze bijeenkomst en dit nieuwe netwerk te attenderen.

 Ik kijk uit naar een productieve, concrete en energieleverende middag!