Groei met ons mee!

Word nu lid

Auteur Archief

Jaarvergadering: informatief en gezellig

DSC_0002 DSC_0005 DSC_0008 2-FMuseum-Cruquius-foto-PMookhoek TE6A8234-1

De Algemene Ledenvergadering op 19 april werd gehouden in het Cruquius Museum. Het is en blijft een prachtige locatie en een ontzettend leuk museum. Voor aanvang van de vergadering werd stil gestaan bij het overlijden van ons ere-lid Piet Elsenga. Niet alleen een bijzonder aardig mens, maar ook een ondernemer die veel voor onze vereniging en de ondernemers in Hoofddorp heeft gedaan.

Vervolgens vertelde Elise van Melis, directeur van de Stichting Haarlemmermeer Museum Cruquius, iets over de toekomstplannen van het museum. Het Historisch Museum, nu nog gevestigd in het Haarlemmermeerse Bos, wordt verplaatst naar Cruquius en ook Stichting Meer Historie zal daar bij komen. Het is de bedoeling dat het nieuwe museum in het voorjaar van 2020 open gaat. 

De jaarvergadering verliep vlot; de notulen en de begroting werden goedgekeurd en ook uit de rondvraag kwam niet iets bijzonders.
De voorzitter haalde nog wel even het nieuwe evenement ‘Drakenboot Open’ aan en vroeg de leden zich hiervoor op te geven. 

Vervolgens kreeg mr. Jeroen Dikker van SWDV Advocaten het woord. Hij vertelde de aanwezigen over de nieuwe Privacy wet die weliswaar al in 2016 is ingegaan, maar waar iedereen binnen de EU op 25 mei 2018 aan moet voldoen. Uit de praktijk blijkt dat er toch nog maar weinig ondernemers mee bezig zijn en dat is niet verstandig. Ondernemers vinden het te complex. En dat is het ook, zo bleek uit de voordracht van Jeroen. De wet gaat over de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. En daar komt heel wat bij kijken. Voor grote bedrijven is het nog relatief makkelijk om mensen vrij te maken en de onderneming er klaar voor te maken om aan de nieuwe privacywet te voldoen. Maar voor mkb’ers die gegevens verwerken, zullen de lasten zwaarder zijn. Voor vragen kan men contact opnemen met mr. Jeroen Dikker jdikker@swdv.nl.

Aansluitend was er nog een goed verzorgde en gezellige borrel, en dankzij het prachtige weer, buiten op het terras. 

* Ere-lid Piet Elsenga overleden

Ons erelid Piet Elsenga is op zondag 15 april overleden.

Piet was een van de oprichters van onze ondernemersvereniging Ondernemend Hoofddorp.

Hij heeft sinds de oprichting een belangrijke rol gespeeld in de behartiging van de belangen van de ondernemers in Hoofddorp. Dit heeft hij in onze vereniging gedaan, maar ook gedurende veel jaren als vertegenwoordiger van Haarlemmermeer in de Kamer van Koophandel.
Piet was een ondernemer die het belang van gezamenlijk opereren inzag en uitdroeg.

Wij gaan een betrokken en bijzonder aardig mens missen.

Wij wensen Gepco en Cindy  veel sterkte toe met dit verlies.

Namens alle (oud) leden van Ondernemend Hoofddorp,
Dick Hulsebosch, voorzitter.

De crematieplechtigheid vindt plaats op zaterdag 21 april in crematorium Westerveld, Duin en Kruidbergerweg 2-6 in Driehuis (Velsen). Tijd van samenkomst 14.45 uur. Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.

* Enquête maatschappelijke betrokkenheid

Van Hessel Zwier, 4e jaars student Sportmarketing aan de Hogeschool van Amsterdam ontvingen wij het volgende verzoek.

Hessel loopt momenteel stage bij Fonds Gehandicaptensport. Het onderwerp dat centraal staat tijdens zijn onderzoek is maatschappelijke betrokkenheid binnen het MKB. Voor dit onderzoek heeft hij informatie nodig vanuit het MKB zodat uiteindelijk een deskundig en waarheidsgetrouw advies kan worden geven aan Fonds Gehandicaptensport. Om deze informatie in te winnen heeft hij een enquête opgesteld, te vinden via https://hva.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_20nvldJEgdKK8zX

Aan u de vraag om deze enquête in te willen vullen. U zou hem, en daarmee Fonds Gehandicaptensport, enorm helpen.

Meerlanden

* Recordjaar Groene Energiefabriek Meerlanden

De verwerking van GFT van huishoudens en bedrijven in de Groene Energiefabriek van Meerlanden in Rijsenhout heeft in 2017 een  recordopbrengst aan groengas opgeleverd. Uit de 55.000 ton verwerkte GFT werd 2,6 miljoen kuub groengas gehaald. Een equivalent van 38 miljoen autokilometers of het gemiddeld jaarlijks gasverbruik van bijna 1800 huishoudens.

Gert-Jan Klaasse Bos, manager Vergisting en Compostering bij Meerlanden, is trots op zijn team en op de fabriek: “De hoeveelheid en kwaliteit van het groenafval dat we in de regio inzamelden was het afgelopen jaar erg goed. Vooral de kliekjes en etensresten leverden veel energie op. Daarnaast kende de fabriek een goede performance in 2017 met erg weinig storingen. Toch gaan mijn team en ik samen met de bewoners en bedrijven de uitdaging aan om dit record het komend jaar te verbreken!”

Waardevol
Naast groengas haalt Meerlanden ook andere waardevolle producten uit het GFT van huishoudens en bedrijven. Bekend is de compost, dat onder de naam MeerCompost, zijn weg vindt naar sier- en moestuinen en bollenkwekers in de regio. Daarnaast wekt de fabriek ook CO2, warmte en water op. CO2 is een groeibevorderaar in de tuinbouw. Met de warmte worden kassen en bedrijven in de omgeving verwarmd. Het water, dat ontstaat bij de warmtelevering, gebruikt Meerlanden bij het bestrijden van gladheid in de winter, in de veegmachines die de straten schoonhouden en bij het gifvrij bestrijden van onkruid.

Circulaire economie
De Groene Energiefabriek in Rijsenhout laat zien dat Meerlanden samen met partners werkt aan een regionale circulaire economie. Met bedrijven, onderzoeksinstellingen en gemeenten kijkt Meerlanden constant naar nieuwe mogelijkheden om stromen uit GFT als grondstof te gebruiken voor nieuwe producten.

code n. H7060, Novotel, Schipol, The Nederlands, lobby

* Sociaal kapitaal in ruil voor een werkplek

Novotel Amsterdam Schiphol Airport en Seats2Meet creëren een bijzondere plek waar mensen kunnen werken in ruil voor sociaal kapitaal. Het biedt de mogelijkheid aan werknemers van de omliggende bedrijven om collega’s uit andere branches te ontmoeten en samen te werken aan vraagstukken ofwel thema’s op een inspirerende locatie. Verschillende disciplines komen samen wat zorgt voor toenemende samenwerking tussen lokale en regionale intrapreneurs, expats en ondernemers.

Betekenisvolle economie
Amsterdam Novotel Schiphol Airport, Seats2Meet en initiatiefnemer Ground8 maken met deze bijzondere werkplek kennisdeling mogelijk en stimuleren hiermee een betekenisvolle economie. Floris Licht, General Manager van Novotel Amsterdam Schiphol Airport: “Naast leisure zetten wij ons ook actief in voor de zakelijke markt. Daarin zijn wij altijd op zoek naar innovatieve manieren om mensen met elkaar in contact te kunnen brengen. Dit concept van Seats2Meet en Ground8 is zó sterk en goed doordacht, dat wij trots zijn een klein stukje van ons hotel hiervoor beschikbaar te stellen.” 

Officiële opening
De nieuwe werkplek zal dinsdag 17 april om 18:00 officieel worden geopend in Novotel Amsterdam Schiphol Airport in bijzijn van Wethouder Adam Elzakalai. Floris Licht, General Manager Novotel Amsterdam Schiphol Airport zal hier de keuze voor het concept toelichten.  Yvonne Haneman, grondlegger Ground8, vertelt over de visie en de programmering voor de komende 2 maanden.

Over Novotel Amsterdam Schiphol Airport
Het naast station Hoofddorp gelegen Novotel Amsterdam Schiphol Airport is eind 2015 geopend en telt 314 kamers en 17 vergaderzalen. Het hotel is ontwikkeld volgens de hoge Accor-standaarden voor duurzaamheid (de Planet 21-gedachte). Zo heeft het hotel specifieke ramen waardoor weinig warmte verloren gaat, is er natuurlijke ventilatie, en zijn er zoveel mogelijk milieuvriendelijke, herbruikbare materialen toegepast. Op het dak van het hotel groeien planten, wat geluiddempend werkt en de levensduur van het dak verlengt.