Groei met ons mee!

Word nu lid

* Criminaliteitstrainingen RPC

Het Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing (RPC) is een initiatief van de politie, het openbaar ministerie, het georganiseerde bedrijfsleven en gemeenten. Dit samenwerkingsverband heeft als doel de criminaliteit tegen het bedrijfsleven aan te pakken.

 

Het werkgebied van het RPC Noord-Holland is sinds 2014 drie keer zo groot geworden, de activiteiten nemen exponentieel toe. Het RPC wil vraaggericht blijven werken en alle gebieden en partners in het belang veiligheid kunnen bedienen. Met dit als uitgangspunt is in mei 2016 gestart met de ontwikkeling van een Dashboard.

 

Het Dashboard Transparant

Voor deze naam is gekozen omdat het RPC transparant willen zijn naar al haar strategische partners. De mogelijkheden:

  • Een activiteit selecteren voor Veilig Ondernemen en deze online te plannen.
  • Zien wat er allemaal in jouw gemeente én in de eenheid Noord-Holland is gedaan.
  • Inzage in de budgetten, het aantal beschikbare activiteiten en deelnemersplaatsen.

 

Online: snel en eenvoudig een activiteit plannen

Door de activiteiten overzichtelijk en lokaal aan te bieden aan gemeenten en de politie, kunnen zij deze sneller en zelfstandig plannen. Er wordt tijd gewonnen door de financiële toetsing en administratieve verwerking te automatiseren zodat het RPC actief kan blijven met de uitvoering in een groter gebied. Voor iedere geplande activiteit neemt het RPC contact met de aanvrager op.

 

Mocht er dus behoefte zijn aan een training op het gebied van Veilig Ondernemen schroom dan niet om contact op te nemen met de buurt-/wijkagent; hij of zij heeft de mogelijkheid om deze z.s.m. aan te vragen via voornoemd dashboard. Meer info? Check www.rpcnh.nl!  

 

Trackback van jouw site.