Groei met ons mee!

Word nu lid

* Meerlanden lid van de AMbassador club

Onlangs is Meerlanden toegetreden tot de AMbassador club van AM match. Meerlanden is al jaren een intensieve partner van AM match. Hier worden mensen geplaatst die werkzaam zijn in het groen, de openbare ruimte of de Meerwinkel in Hoofddorp. Met deze partnership geeft Meerlanden invulling aan haar doelstelling om inclusief werkgever te zijn. Mark Bours, operationeel directeur, onderstreept dit met veel plezier door toe te treden tot de AMbassador club; een club van ondernemingen die AM match een warm hart toedraagt en promoot bij collega bedrijven. 

Ook AMbassador worden?
Voor bedrijven die het werken met mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een warm hart toedragen is de AMbassadors club opgericht. Bent of kent u zo’n bedrijf? Neem dan contact op met Lex Vonk, directeur AM match om de mogelijkheden voor toetreding te bespreken: T 06 – 51786139 en E vonk@ammatch.nl

Over Meerlanden
Samen met gemeenten, bewoners, bedrijven en andere partners creëert Meerlanden meer waarde voor mensen en hun omgeving. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de basis van alle activiteiten van Meerlanden.

Over AM match
AM match is een samenwerking van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn. Samen willen we in de regio Amstelland en Meerlanden een succes maken van de Participatiewet. Ons doel? Mensen die vallen onder de Participatiewet nieuwe kansen bieden op betaald werk bij reguliere bedrijven.

Op de foto: Mark Bours (rechts), operationeel directeur Meerlanden, neemt de oorkonde AMbassador club in ontvangst van Lex Vonk (links), directeur AM match.