Groei met ons mee!

Word nu lid

* Subsidie voor mobiliteitsmaatregelen

Vitale en tevreden medewerkers. Aantrekkelijk zijn voor nieuw talent. Een duurzame bedrijfsvoering. Kosten besparen. Belangrijke thema’s voor veel werkgevers en waarschijnlijk ook voor u.

Sinds kort kunt u bij het realiseren van deze doelstellingen rekenen op de (financiële) steun van werkgeversinitiatief BREIKERS. Een initiatief van het bedrijfsleven in de Metropoolregio Amsterdam, ondersteund door het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

>> Info voor ondersteuning bij implementatie van maatregelen
>> Info voor inzicht in huidig reisgedrag en een toegepast advies
>> Info voor hulp bij het realiseren van ander gedrag
>> Info kennis en ervaringen uitwisselen met andere werkgevers

 

Bron: De President Journaal 18 oktober 2016

Trackback van jouw site.