Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor september, 2018

* Voorkom kartelvorming als zzp’er

Als zzp’er mag u samenwerken met andere ondernemers. Zo vergroot u uw kansen op bijvoorbeeld grote aanbestedingsopdrachten. U mag alleen geen prijsafspraken maken, of onderling klanten verdelen. Dan is er sprake van kartelvorming. Op die manier belemmert u de concurrentie. U bent dan in strijd met de Mededingingswet. U kunt hiervoor een forse boete krijgen. Wel is er een aantal uitzonderingen.

Samenwerken als zzp’er

Wanneer u als zzp’er gaat samenwerken met andere bedrijven, kan dat voordelen hebben. Samen kunt u grotere klussen aannemen. U kunt bijvoorbeeld meedingen naar aanbestedingen. En u kunt kosten voor de inkoop van gezamenlijke verzekeringen, materialen of administratie, risico’s en kennis delen. De Mededingingswet staat deze samenwerking tussen zzp’ers niet in de weg. Maar let wel op, ook als zzp’er moet u zich aan de Mededingingswet houden. De Mededingingswet verbiedt namelijk wel kartelvorming.

Uitzonderingen op het kartelverbod

Op het kartelverbod zijn 2 uitzonderingen: de algemene vrijstelling en de bagatelvrijstelling. U mag in die gevallen wel prijsafspraken maken. U bent zelf verantwoordelijk om te (laten) beoordelen of dit voor u geldt.

Uitzondering 1:algemene vrijstelling bij economische of technische vooruitgang

Wanneer uw afspraken met andere ondernemers leiden tot economische of technische vooruitgang, dan kunnen die onder de uitzondering op het kartelverbod vallen. Voor de algemene vrijstelling moeten uw afspraken voldoen aan de volgende eisen:

  1. Uw afspraken leveren voordelen voor uw manier van werken, waardoor de algemene welvaart toeneemt.
  2. U geeft een eerlijk deel van deze voordelen terug aan uw klanten (de consument mag er niet op achteruitgaan).
  3. Uw afspraken gaan niet verder dan strikt noodzakelijk is.
  4. Er blijft ruimte voor concurrentie op de markt.

Uitzondering 2:bagatelvrijstelling bij kleine omzet of klein marktaandeel

U kunt ook onder de uitzondering van het kartelverbod vallen als u en uw samenwerkingspartners een relatief kleine omzet hebben. Of als u samen een relatief klein gezamenlijk marktaandeel heeft. De voorwaarde is dat de afspraken tussen en de andere ondernemingen niet negatief zijn voor de handel tussen de EU-lidstaten. De bagatelvrijstelling kent de volgende 2 regelingen:

  1. Er doen maximaal 8 ondernemingen mee aan de afspraken en de gezamenlijke jaaromzet van deze ondernemingen is maximaal € 5.500.000 bij goederen en maximaal € 1.100.000 in alle andere gevallen.
  2. Het gezamenlijk marktaandeel in de afspraak tussen de ondernemingen is niet groter dan 10%.

 

Bron: Ministerie van Economische Zaken en Klimaat