Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor januari, 2019

* Speech Dick Hulsebosch ‘Welkom 2019’

Geachte leden en gasten van Ondernemend Hoofddorp

Welkom op deze Welkom bijeenkomst. Speciaal welkom aan de wethouders Economische Zaken, een oude bekende Ap Reinders en een nieuwkomer Marja Ruigrok. Maar ook bijzonder welkom aan Adam Elzakalai, onze wethouder EZ van de laatste 5 jaar.

Voor de tweede keer niet op de laatste maandag in de maand januari. Is wat dichter bij 1 januari, maar levert ook (wat) concurrentie op. Zo moeten enkele politici, hier nu aanwezig, hebben aangegeven dat zij naar de VVD nieuwjaarsbijeenkomst. Een kwestie van prioriteit !

Haarlemmermeer heeft per 1 januari een ander grondgebied. De grens is niet meer de Ringvaart, maar door de fusie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de noordgrens nu opeens het Noordzeekanaal. Deze fusie betekent ook dat er een nieuwe gemeenteraad moest komen. Op 21 november hebben de inwoners hun stem laten horen. Onze vereniging heeft met de OVHZ en Meerbusiness de lijsttrekkers in een debat gevraagd wat zij voor ondernemen Haarlemmermeer gaan betekenen in de komende krap 3, 5 jaar. De belangrijkste conclusie was dat de partijen in grote lijnen verder willen gaan met het (economisch) beleid.

Het coalitie akkoord met de stoere naam Samen Bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer is een compact document van 23 pagina’s tekst. Het hoofdstuk over economie begint met een aantal hoopgevend zinnen:
Ondernemers zijn de motor van de lokale economie. Om die reden benadert het college bedrijven en ondernemers met een positieve insteek. Waarbij uit wordt gegaan van een ja-het-kan- mentaliteit.

Wat wil een bestuur van een ondernemersvereniging nog meer zou je zeggen. Nou alert zijn dat deze mooie zinnen ook in de praktijk zo uitgevoerd worden. Mocht het toch nog voorkomen dat u in een bepaald beleidsvoornemen deze zinnen niet herkent schroom dan niet het bestuur daarvan op de hoogte brengen. Wij zullen zelf ook, al dan niet in HOP verband, de vinger aan de pols houden. Maar vooralsnog gaan wij uit van een voortzetting van de goede samenwerking met het college en de raad.

Helaas is ons pleidooi om één wethouder Economische Zaken te hebben niet gehonoreerd. Haarlemmermeer is nog een gemeente waar veel partijen een directe rol willen hebben in het economische beleidsterrein. Uit efficiency oogpunt lastiger voor ons, maar aan de andere kant geeft het wel aan dat dit veld heel serieus genomen wordt. In het schema van de portefeuilleverdeling zijn daar de meeste opmerkingen over gemaakt. Dit betekent dat Ap Reinders wethouder namens de HAP o.a. Ondernemerschap, werk en Inkomen, arbeidsmarkt en dienstverlening ondernemers in zijn portefeuille heeft. Een grotendeels voortzetting van zijn vorige portefeuille. Daarnaast is hij met Jurgen Nobel verantwoordelijk voor de centrumontwikkeling Hoofddorp.
De voor u nog onbekend Marja Ruigrok, wethouder namens de VVD, doet Economie en innovatie, Toerisme en Evenementen, Verkeer& vervoer, bedrijven en kantorenterreinen, Kennis en innovatie.
Beiden wethouders zijn primair verantwoordelijk voor de contacten met het bedrijfsleven. Met hen zullen wij het meeste contact hebben, maar in de portefeuilles van de andere wethouders zitten ook onderwerpen die het bedrijfsleven raakt. Schiphol bijv. bij Jurgen Nobel, Fysieke leefomgeving bij Marjolein Steffens, Ruimtelijke ordening en Park 21 bij Mariette Sedee en Wonen bij Mieke Booij.

Wij gaan voor wederom een goede samenwerking met deze grotendeels nieuwe ploeg.

In de komende periode vragen een aantal dilemma’s om een voor alle partijen bevredigende oplossing.
Uiteraard geldt dat als eerste voor de eventuele uitbreiding van Schiphol. Niemand twijfelt over de economische meerwaarde van het uitstekende internationale lijnen net van de nationale luchthaven. Het nationale, maar zeker ook het regionale bedrijfsleven profiteert hier volop van. Aan de andere kant zijn er ook nadelen in Haarlemmeer met het leefmilieu, maar ook met de kansen om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het is voor onze gemeente te hopen dat de regionale luchthavens, waaronder zeker die van Lelystad, een deel van de groei gaan faciliteren.

Een ander dilemma is het toevoegen van woningen op of nabij de kantoor en bedrijventerreinen. Waar het kan werken wij mee, maar het kan niet zo zijn dat er bedrijven ongewild moeten gaan verplaatsen omdat de mensen in de nieuwe woningen opeens gaan klagen over de activiteiten van die bedrijven.

Ook een dilemma kan de detailhandel worden. Met de enorme toevoeging van Sugar City in Halfweg zou de groei van het winkelcentrum Hoofddorp geremd kunnen worden. De consument kan de euro maar een keer uitgeven. Maar ook sommige kleinere winkelcentra hebben het zwaar. In 2019 wordt er een nieuw beleid over de zgn. commerciële voorzieningen gemaakt. Het beleid van wat sterk is moet ondersteund worden staan wij achter, maar het mag niet zo zijn dat de ondernemers in minder geode lopende gebieden aan hun lot worden overgelaten. Daar kan een verplaatsingsbeleid op toegepast worden.

Dit is maar een greep uit de onderwerpen die gaan spelen.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over jullie, de leden van Ondernemend Hoofddorp. Goed dat jullie er zijn om elkaar een goed 2019 te wensen en om inspiratie op te doen voor jullie onderneming. Daar willen wij als bestuur en commissie Programma en Activiteiten graag bij helpen. Via netwerkbijeenkomsten en informatieve sessies beiden wij handvaten aan. Mocht u overigens zelf ideeën hebben of gastheer willen zijn met uw bedrijf kom naar ons toe en wij gaan in overleg het mogelijk maken.

Via de nieuwsflitsen, de website en ons magazine houden wij jullie op de hoogte. Dit zeg ik speciaal ook aan de 14 nieuwe leden van 2018, waarmee wij voor deze bijeenkomst over het reilen en zeilen van Ondernemend Hoofddorp hebben gesproken.
Ik heb niet per ongeluk ons magazine gezegd. Wij hebben het blad twee keer uitgegeven met de collega’s van OVHZ. Dit past in het beleid om meer samen te werken. Helaas lukt het de OVHZ niet om de noodzakelijke medefinanciering rond te krijgen. In goed overleg zijn wij daarom gestopt met de gezamenlijke uitgave. De samenwerking blijft echter, met name met inhoudelijke bijeenkomsten.

De club Jong Ondernemend Hoofddorp heeft na 4 jaar besloten te stoppen. Hun activiteiten worden weer geïntegreerd in het P&A  programma. Vanaf deze plek dank ik hen voor hun inzet voor de club.

Ik sluit definitief af met u een goed, gezond en bedrijfsmatig een voorspoedige 2019 te wensen.