Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor februari, 2019

Welkom 2019

Schiphol, Woningen en Sugar City

Ondernemend Hoofddorp verwelkomde 2019

“Drie dilemma’s vragen om een voor alle partijen bevredigende oplossing,” zei voorzitter Dick Hulsebosch op de nieuwjaarsreceptie van 14 januari bij Papa’s Beach House. Ondernemers en liefst 4 wethouders toostten op een succesvol 2019!

Hij doelde met dilemma’s op de ontwikkelingen rondom Schiphol en Sugar City, alsmede op de plannen voor nieuwe woningen op of bij kantoor- en bedrijventerreinen. Aan dat laatste willen ondernemers meewerken, maar alleen waar dat kan. “Het kan niet zo zijn dat bedrijven moeten verplaatsen, omdat de bewoners van de nieuwe huizen gaan klagen over de bedrijfsactiviteiten”. Over Sugar City, het nieuwe outletcentrum in Halfweg: “Het is een enorme toevoeging aan het winkelaanbod. De groei van Hoofddorp-centrum zou hierdoor geremd kunnen worden. En ook kleinere winkelcentra raken in problemen. Een consument kan een euro tenslotte maar een keer uitgeven.” Hij stelde dan ook dat het beleid commerciële voorzieningen dat in de maak is, er niet toe mag leiden dat ondernemers in gebieden die minder goed lopen aan hun lot worden overgelaten.” En dan is er natuurlijk Schiphol: “Het regionale en nationale bedrijfsleven profiteert volop van de nationale luchthaven. Aan de andere kant zijn er ook nadelen in Haarlemmermeer met het leefmilieu, maar ook met de kansen om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het is voor onze gemeente te hopen dat regionale luchthavens, waaronder zeker die van Lelystad, een deel van de groei gaan faciliteren.” En hij waarschuwde, net als vorig jaar, voor het wegzakken van de economische meerwaarde van Schiphol. “Wat je weggooit, komt niet meer terug”.

Nieuwe wethouders Jurgen Nobel, Marja Ruigrok, Mieke Booij en Ap Reinders waren present om bij de start van 2019 kennis te maken met ondernemersland. Zij hoorden van Dick Hulsebosch dat de Ja-het-kan mentaliteit ten opzichte van ondernemersplannen, zoals  verwoord in het nieuwe akkoord Samen Bouwen, natuurlijk goed klinkt. “Wat wil een bestuur van een ondernemersvereniging nu nog meer? Nou, alert zijn dat deze mooie zinnen ook uitgevoerd worden.“ Hij beloofde daarom, al dan niet samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, waar nodig de vinger aan de pols te  houden.

Duidelijke taal dus bij Papa’s Beach House, waar een mooie opkomst genoteerd kon worden. Er werd getoost, genoten van een hapje-en-drankje, en er was volop aandacht voor belangenbehartiging en netwerken, zoals dat hoort bij een ondernemersclub.

Proost 2019!

* De Techniek van de Participatiewet

Overweegt u om iemand met een arbeidsbeperking een kans te geven in uw bedrijf, maar weet u niet nog niet hoe dat precies werkt? En bent u benieuwd wat het toevoegt aan uw bedrijf? Kom dan naar de workshop van AM match op 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur. In twee uur praten zij u volledig bij. Aan het eind van de workshop heeft u een goed beeld van wat er mogelijk is in uw bedrijf en wat het u oplevert.

Locatie: AM match, Wijkermeerstraat 36, Hoofddorp

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is eigenlijk een arbeidsbeperking en wat kan ik ermee in mijn bedrijf?
  • Hoe zit het eigenlijk met al die regelingen waar ik wel van hoor? Participatiewet, Wajong, SW (Sociale Werkvoorziening) en dagbesteding.
  • Hoe kom ik dan aan een waardevolle nieuwe kracht?
  • Wat zijn de financiële aspecten waar ik gebruik van kan maken?

 Interesse? Meld u aan via info@ammatch.nl.

Tot dan!

* Succesvol ontbijt ‘Brood op de plank’

Het ontbijt Brood op de Plank 8 is een gezamenlijk initiatief van AM match, RIBW K/AM, GGZinGeest en Ons Tweede Thuis.

De 4eBrood op de Plank bijeenkomst was wederom een succes. Werkgevers en kandidaten die op zoek zijn naar werk hebben elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoet. Dit keer was de bijeenkomst in het Marriott Hotel Hoofddorp, die ook het heerlijke ontbijt verzorgde.
Namens het Marriot heette Tijn vd Sande ons welkom.

Pitch door bedrijven & een kandidaat
Na de opening door Ap Reinders van de gemeente Haarlemmermeer deelden twee werkgevers hun ervaringen met het in dienst nemen van kandidaten vanuit de Participatiewet. Jim Leijenaar van Pier-K was de eerste werkgever en de tweede werkgever was Dedmer Simons van ParticipatieDirect, die hun ervaringen deelden en vooral de aanwezigen inspireerden.

Bastiaan Koehof pitchte zichzelf als kandidaat.  Ondanks de spanning vooraf – en als kandidaat is het een stuk spannender – ging het hem heel goed af. Zelfs zó goed, dat hij aan het eind van de bijeenkomst heel trots de aanwezigen kon vertellen dat hij een baan heeft bij AW groep. Wat een succes!

Matchen & Succes
Na het officiële deel was er voldoende gelegenheid om te matchen tussen werkgevers en de kandidaten. De kandidaten waren volop aan het netwerken. Ook als er geen rechtstreekse match was dachten de vertegenwoordigers van de aanwezige werkgevers mee over het realiseren van een werkplek. Ze gaven tips en waren bereid om hun eigen netwerk voor de werkzoekende kandidaten in te zetten.
Het was een mooie ochtend om op terug te kijken.

Het volgende event van Brood op de Plank zal plaatsvinden in juni 2019.

Voor meer info:  www.ontbijtbroodopdeplank.nl

* Meermaker ook in Teylingen van start

Gemeentelijk duurzaam investeringsfonds breidt zich over andere gemeenten uit

Meermaker, het duurzame investeringsfonds van de gemeente Haarlemmermeer, gaat binnenkort ook in de buurgemeente Teylingen aan de slag. De gemeenteraad van Teylingen heeft ingestemd met de oprichting van de bv Meermaker Teylingen (MMT), naar voorbeeld van Meermaker Haarlemmermeer (MMH). De gemeente Teylingen stelt 2.4 miljoen euro investeringsgeld te beschikking over een periode van vier jaar.

MMT krijgt drie taken: beheer van het investeringsfonds, opzetten van een duurzaam informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties en uitvoeren van diverse acties uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen. Streven is om de bv per 1 maart op te richten.

Meermaker Haarlemmermeer is in 2013 gestart met een investeringsbudget van 3,3 miljoen euro. Duurzame projecten in Haarlemmermeer kunnen tot 40 procent cofinanciering krijgen. Inmiddels heeft Meermaker 11 projecten succesvol gecofinancierd voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen euro. Wat opvalt is dat de gefinancierde projecten relatief kleinschalige projecten zijn (gemiddelde financiering € 220.000) en worden gerealiseerd door lokale ondernemers. Zonder de lening van Meermaker zouden deze projecten naar alle waarschijnlijkheid niet van de grond zijn gekomen.

Vliegende start
In Teylingen was niet onopgemerkt gebleven dat Meermaker een effectieve aanjager en versneller van duurzaamheid is. Na een uitgebreide verkenning heeft de gemeente Teylingen besloten aan te haken. De verwachting is dat MMH vanuit haar ervaren vertrekpunt aan MMT een vliegende start kan geven. Voorbeelden van projecten waar MMH in investeert zijn: decentrale opslag van zonne- energie in huisbatterijen, duurzame renovatie van de Vespohal in Nieuw Vennep, een vernieuwend mobiliteitsconcept, een zonneweide en een bassin met algen in een oude kwekerij. Alle projecten staan op meermaker.nl

Informatiepunt
Naast het investeringsfonds wordt MMT ook het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid. Ook kan de organisatie actief projecten uit de duurzaamheidsagenda van Teylingen uitvoeren.

 Koploper
Andrea van de Graaf, de huidige directeur van Meermaker, zal haar tijd gaan verdelen over de twee gemeentes. In beide plaatsen worden mensen gezocht ter versterking van het team dat nu nog maar uit twee personen bestaat.  Van de Graaf: “Mijn collega Pia en ik vinden het heel leuk en ook een grote uitdaging om in Teylingen aan het werk te gaan. Haarlemmermeer is een koploper op het gebied van duurzaamheid. Daar hebben wij een bijdrage aan mogen leveren. We gaan er alles aan doen om ook in Teylingen een versnelling te realiseren”.    

Voor Haarlemmermeer is de uitbreiding ook voordelig. Door de uitbreiding wordt de slanke organisatie van Meermaker (nu 2 personen) versterkt en is daardoor minder kwetsbaar. Dat is een voordeel voor beide gemeenten.

Mogelijkheden
In Haarlemmermeer is nog investeringsgeld beschikbaar. Heb je een innovatief duurzaam project, laat het weten via welkom@meermaker.nl. Kijk voor voorbeelden van projecten op meermaker.nl