Groei met ons mee!

Word nu lid

Archief voor april, 2019

* Meldplicht energiebesparende maatregelen

Ondernemingen die veel energie verbruiken zijn volgens het Activiteitenbesluit Milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen: de zogeheten energiebesparingsplicht. In 2019 is daar de Informatieplicht bijgekomen. Dit houdt in dat bedrijven die jaarlijks meer dan 25.000 m3 gas en/of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken iedere vier jaar moeten melden welke energiebesparende maatregelen zij hebben genomen. De eerste melding moet gedaan worden voor 1 juli 2019 via het eLoket van RVO. Het gaat hierbij om energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar zijn terug verdiend. Deze maatregelen zijn per branche opgesteld en zijn terug te vinden in de Erkende maatregelenlijsten.

NMCX Centrum voor Duurzaamheid is een onafhankelijke stichting die bedrijven en instellingen helpt bij het verduurzamen. Het is mogelijk om zelf aan de slag te gaan met de informatieplicht. NMCX biedt u ook een all-in advies aan door een geselecteerd adviesbureau voor € 600,- excl. BTW. Hierbij wordt een inventarisatie gemaakt van de reeds genomen maatregelen in uw bedrijf en dit gerapporteerd via het eLoket van RVO. Hiermee voldoet u aan de informatieplicht. Vervolgens is er nog een mogelijkheid om voor € 300,- excl. BTW een rapport op te maken van de maatregelen die nog uitgevoerd moeten worden om te voldoen aan de energiebesparingsplicht. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden voor een advies op www.nmcx.nl en klik op Wetswijziging: informatieplicht energiemaatregelen.

* Tulpenfonds biedt OAV verzekering voor ZZP

Tulpenfonds biedt verzekering vanaf 50 euro per maand
Betaalbare AOV moet aantal onverzekerde ZZP’ers terugbrengen tot onder de 100.000

Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het ZZP-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Het onlangs opgerichte Tulpenfonds maakt het mogelijk je vanaf 50 euro per maand te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het onderscheidende punt van deze nieuwe verzekering? Verzekerden betalen een zeer lage premie én krijgen maximale ondersteuning om snel weer aan de slag te kunnen. Een betaalbare premie en hulp bij herstel vanaf dag één. Het Tulpenfonds heeft met deze oplossing de ambitie om het aantal onverzekerde ZZP’ers terug te dringen tot onder de 100.000.

Het Tulpenfonds, een initiatief van de Acture Groep, specialist in private uitvoering van sociale zekerheid, speelt in op de onvrede onder ZZP’ers over de hoge premies die reguliere verzekeraars rekenen voor een AOV. Veel zelfstandigen zien, bij gebrek aan een alternatief volledig af van zo’n verzekering. Intussen is er onder hen, zo blijkt uit onderzoek, wel behoefte aan een verzekering die een eerste financieel vangnet biedt bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Hulp bij herstel
Een opvallend kenmerk van dit nieuwe Tulpenfonds is de specifieke ondersteuning. Vanaf dag één van de arbeidsongeschiktheid staat er een verzuimconsulent paraat die de ZZP’ers bijstaat op weg naar herstel. Deze kijkt per incident naar de beste specialist die de ZZP’er kan helpen. Ook kan een jobcoach worden ingeschakeld. Is een verzekerde na een jaar in staat om weer te werken, maar om gezondheidsredenen niet in hetzelfde beroep, dan wordt hij of zij ook daarin begeleid.

Vier verschillende ‘prijsmandjes’

De nieuwe AOV biedt via de indeling in solidariteitsgroepen zeer aantrekkelijke tarieven, vanaf € 50 per maand. Afhankelijk van het beroep en de leeftijd wordt de ondernemer opgenomen in een van deze vier groepen. De premie kan, zo zegt het Tulpenfonds, in de praktijk veel lager uitvallen dan veel ZZP’ers verwachten. Daar komt bij dat de premie aftrekbaar is en feitelijk netto nog lager uitkomt.

Onverzekerde ZZP’ers: terug naar 100.000
Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: “Al jaren hikken verzekeraars en de politiek aan tegen het probleem dat ZZP’ers veelal niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk is niet-verzekeren de eigen keuze van de ondernemer. Maar bij uitval doen arbeidsongeschikte ZZP’ers uiteindelijk wel een beroep op publiek geld. De politiek deed in het regeerakkoord een oproep aan de markt om met oplossingen te komen. De combinatie van de directe ondersteuning plus een financieel vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid zien wij als een antwoord op dit politieke verzoek. Het is ons een doorn in het oog dat er nog zoveel onverzekerde ZZP’ers zijn”.
Derks noemt het Tulpenfonds “een betaalbare service met als toegevoegde waarde de ondersteuning vanaf dag één en de garantie van een verzekering.” Derks: “Actieve activering tot re-integratie past iedere ondernemer die zelf verantwoordelijk wil zijn en die zijn of haar eigen broek wil ophouden. Zoals we zelf zeggen: als je ons nodig hebt, dan zijn we er voor je.”

De verzekeraar van het Tulpenfonds is iptiQ Life S.A.

Meer informatie op: www.tulpenfonds.nl