Groei met ons mee!

Word nu lid

* Meet & Greet Experience

In Haarlemmermeer organiseren 7 vo-scholen een groots evenement voor vmbo-leerlingen. Voor dit nieuwe initiatief is uw hulp en steun nodig. De organisatoren van Meet Greet Experience is op zoek naar bedrijven die zich beschikbaar stellen op woensdag 2 februari in Claus Park Collection om het gesprek aan te gaan met misschien wel een toekomstige medewerker.

Vervolgens zal op dinsdag 15 februari een snuffelstage plaatsvinden. Een groep leerlingen zal meelopen in uw onderneming.

Daarnaast zullen de leerlingen ook kennismaken met verschillende mbo-scholen. Zo kan de leerling zien welke opleidingen er kunnen horen bij een bepaald beroep.

Zij zoeken dus ook contact met de verschillende mbo’s in de regio.

Vmbo-leerlingen zoeken vaak in hun eigen regio, waarin zij opgroeien en leren het beste midden in de maatschappij. Leerlingen staan voor de lastige opgave om in deze onzekere tijd keuzes te maken voor hun toekomst.

Het is de taak van scholen, bedrijfsleven en ouders om de leerling zich te kunnen oriënteren en ervaringen op te laten doen. Zodoende de mogelijkheden die zij hebben in onze maatschappij te kunnen onderzoeken. Zo kunnen zij allemaal hun plek vinden in de samenleving van morgen.

Meet Greet Experience is op zoek naar zowel beroepskrachten als opleidingsinstituten.

 

DOET U MEE?

Meld u aan via de website: meetgreetexperience.com of stuur een e-mail naar:

r.vandergeld@hvc.nl

k.welmers@hvc.nl

 

Meet Greet Experience

2 februari bij Claus Park Collection

15 februari Snuffeldag

* Aanmelden voor ZAAI 2022

Startende ondernemers gezocht voor ZAAI coachtraject 2022

ZAAI Haarlemmermeer: Zaaien – Groeien – Oogsten

Ieder jaar biedt gemeente Haarlemmermeer 20 startende ondernemers de kans om mee te doen aan het ZAAI coachtraject. Met dit programma worden startende ondernemers en ZP‘ers geholpen in hun persoonlijke en zakelijke groei waardoor ze succesvoller kunnen ondernemen. Het nieuwe coachtraject van ZAAI start in januari 2022 en is gratis. Inschrijven kan nu.

Het aantal Zelfstandige Professionals (ZP’ers) en startende ondernemers in Haarlemmermeer is in de afgelopen jaren flink gestegen. In maart vorig jaar telde onze gemeente meer dan 8.100 ZP’ers. Niet al die mensen lukt het even goed om hun eigen bedrijf de nodige naamsbekendheid te geven en succesvol te maken. Om hen te helpen is in 2015 ZAAI Haarlemmermeer opgezet. Sindsdien hebben al meer dan 130 ondernemers het coachtraject gevolgd. 

Wethouder Johan Rip (Economie & Ondernemerschap) “Met ZAAI Haarlemmermeer helpen we startende ondernemers om hun bedrijf succesvoller te maken en hun netwerk binnen ondernemend Haarlemmermeer te vergroten. Er is plek voor ondernemers van alle leeftijden en uit alle branches. Of je nu schoonheidsspecialist of coach bent, evenementen organiseert of pakketten verscheept. Elke starter is welkom. Schrijf je dus nu in en zet de volgende stap op weg naar succes!”

Wat houdt het ZAAI-coachtraject in?

Het ZAAI-traject richt zich op groeien en verbinden. Tijdens het programma werken de deelnemers aan hun zakelijke en persoonlijke groei. Het coachtraject bestaat uit de volgende elementen: 

 • Individuele coaching sessies 
 • Masterclasses
 • Intervisie tussen ZAAI-deelnemers onderling
 • Meerder netwerkbijeenkomsten voor zowel ZAAI-deelnemers als lokale ondernemers

Voor wie is ZAAI bedoeld?

ZAAI is bedoeld voor startende ondernemers of ZP’ers die gevestigd zijn in Haarlemmermeer en niet langer dan drie jaar bezig zijn met ondernemen. Het bedrijf moet ingeschreven staan bij de KvK, operationeel zijn en klanten en omzet behalen.

Eigen inzet

Deelname aan ZAAI is kosteloos maar niet vrijblijvend. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze zichzelf verder willen ontwikkelen als ondernemer en dat ze de nodige inzet tonen. Daarom moeten ze bereid zijn om actief deel te nemen aan alle programmaonderdelen en de huiswerkopdrachten maken. Er is plek voor maximaal 20 deelnemers.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich t/m 1 december a.s. aanmelden voor het ZAAI Coachtraject 2022 via het aanmeldingsformulier op de ZAAI-website: https://zaaihaarlemmermeer.nl/coachtraject-zaai-haarlemmermeer/. Na de sluiting van de inschrijving wordt een voorselectie gemaakt. De geselecteerde kandidaten worden in december uitgenodigd om een elevator pitch te houden. ZAAI 2022 gaat in januari van start.

 

ZAAI Haarlemmermeer is een samenwerkingsverband van de gemeente Haarlemmermeer, Rabobank Schipholregio, MKB Haarlemmermeer-Schiphol, Haarlemmermeers Ondernemersplatform (HOP), ZP-NET, MeerBusiness, Digna Development, Create Communicatie en Conn-X-e.

 

Van werk-naar-werk RWC Groot Amsterdam

 

Heeft u door de coronacrisis (tijdelijk) te veel personeel? 

Ondernemers kunnen elkaar helpen door personeel waar (tijdelijk) geen werk meer voor is te laten plaatsen bij ondernemers met een tekort aan personeel. Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam (RWC) helpt daarbij. RWC verbindt werkgevers met onder- en overcapaciteit in de regio en brengt vraag en aanbod van personeel in verschillende sectoren bij elkaar. Samen met werkgevers, overheid, UWV, opleiders, sectororganisaties en andere netwerkpartners creëert RWC oplossingen om mensen van werk naar werk te begeleiden en werkgevers in de regio te ondersteunen. Deze dienstverlening is kosteloos.

RWC Groot-Amsterdam helpt als u (tijdelijk) geen werk heeft voor personeel

 1. We brengen eerst uw behoefte in kaart tijdens een persoonlijk gesprek en bespreken hoe u de ‘werk naar werk’ begeleiding van uw medewerkers ziet.

 2. Op basis van uw behoefte, brengen we u in contact met regionale werkgevers en partners in verschillende sectoren.
  Samen zoeken we naar oplossingen en instrumenten om uw personeel van werk naar werk te begeleiden.

 3. Is er een oplossing? Dan adviseren en ondersteunen we u en uw medewerkers. Zo zorgen we dat de overstap van uw medewerkers zo soepel mogelijk verloopt. Daarbij adviseren we u over steunregelingen waar u aanspraak op kunt maken.

 4. We houden contact met u en het lenende bedrijf en bewaken de voortgang.
  Ook in een veranderende situatie blijven we u, in goed overleg met alle betrokkenen, begeleiden.

Voordelen van werken met RWC

 • Een vast aanspreekpunt bij RWC
 • Oplossingen en advies op maat om personeel van werk naar werk te helpen
 • Actuele informatie over kansen in de diverse sectoren van de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam
 • Verbinding met een groot netwerk van werkgevers, opleiders en overheden in de regio voor onder andere om- en bijscholingsmogelijkheden en andere instrumenten en samenwerkingen
 • Toegang tot het online matchingsplatform HalloWerk Naar Werk waarop werkgevers en werknemers rechtstreeks contact kunnen leggen
 • Een manier om invulling te geven aan verantwoordelijk werkgeverschap

Aan de slag:  Help personeel van werk naar werk.
Neem contact op met RWC Groot-Amsterdam of RWC Schiphol door te mailen naar info@grootamsterdamwerktdoor.nl
Wilt u aan de slag met het matchingsplatform HalloWerk Naar Werk? Mail dan naar servicedesk@grootamsterdamwerktdoor.nl

 

Samen houden we mensen aan het werk en de economie draaiende.

page1image30967104 page1image30973248 page1image30973056

* Regionaal werkcentrum

Nieuw regionaal werkcentrum tegen coronawerkloosheid

Het Regionaal Werkcentrum Groot-Amsterdam geopend is een initiatief van gemeente Haarlemmermeer en andere gemeenten in de arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam samen met sociale partners, UWV en private partijen. Het werkcentrum verbindt werkgevers die door de coronamaatregelen geen werk voor hun personeel hebben, met werkgevers die juist mensen zoeken. Het doel: de oplopende werkloosheid beperken door personeel van werk naar werk te begeleiden. Op Schiphol is een dependance van dit werkcentrum ingericht.

In de regio Groot-Amsterdam kampen veel mensen en bedrijven met de gevolgen van de coronacrisis. Bedrijven in bepaalde sectoren hebben weinig of geen werk waardoor mensen hun baan verliezen. Tegelijkertijd kunnen in andere sectoren zoals onderwijs, zorg, IT en overheid juist kansen op werk ontstaan. Het werkcentrum brengt vraag en aanbod van werkgevers snel bij elkaar om personeel te matchen en zo werkloosheid te voorkomen.

Wethouder Johan Rip (Arbeidsmarktbeleid): “Met het Regionaal Werkcentrum helpen we mensen die hun baan door de crisis dreigen kwijt te raken direct naar een andere baan. Zo zorgen we dat inwoners tussen wal en schip vallen. Het Werkcentrum is een mooie aanvulling op de dienstverlening die we al bieden met ons lokale Werkgeversservicepunt. Waar ik blij mee ben is dat er binnen de gemeente Haarlemmermeer, op Schiphol, een dependance is ingericht speciaal voor werkgevers op en rond de luchthaven.”

Van werk naar werk
Het werkcentrum ondersteunt werkgevers om personeel aan het werk te houden. Bijvoorbeeld door bedrijven met elkaar in contact te brengen. En door personeel te helpen bij de overstap van werk naar werk. Bij het mogelijk maken van deze matches stelt het werkcentrum de vaardigheden van mensen centraal. Waar nodig kan een opleiding worden geboden om de overstap van personeel naar een andere branche of werkgever makkelijker te maken.

Website voor werkgevers
Werkgevers die geen werk meer hebben voor hun personeel of juist personeel zoeken, kunnen terecht op grootamsterdamwerktdoor.nl. Via deze website verbindt het werkcentrum werkgevers om vanuit een brede en intensieve samenwerking in de regio proactief aan oplossingen te werken. Op die manier blijven zo veel mogelijk mensen aan het werk en kunnen werkgevers zich richten op het voortzetten van hun bedrijf.