Groei met ons mee!

Word nu lid

* Succesvol ontbijt ‘Brood op de plank’

Het ontbijt Brood op de Plank 8 is een gezamenlijk initiatief van AM match, RIBW K/AM, GGZinGeest en Ons Tweede Thuis.

De 4eBrood op de Plank bijeenkomst was wederom een succes. Werkgevers en kandidaten die op zoek zijn naar werk hebben elkaar in een ongedwongen sfeer ontmoet. Dit keer was de bijeenkomst in het Marriott Hotel Hoofddorp, die ook het heerlijke ontbijt verzorgde.
Namens het Marriot heette Tijn vd Sande ons welkom.

Pitch door bedrijven & een kandidaat
Na de opening door Ap Reinders van de gemeente Haarlemmermeer deelden twee werkgevers hun ervaringen met het in dienst nemen van kandidaten vanuit de Participatiewet. Jim Leijenaar van Pier-K was de eerste werkgever en de tweede werkgever was Dedmer Simons van ParticipatieDirect, die hun ervaringen deelden en vooral de aanwezigen inspireerden.

Bastiaan Koehof pitchte zichzelf als kandidaat.  Ondanks de spanning vooraf – en als kandidaat is het een stuk spannender – ging het hem heel goed af. Zelfs zó goed, dat hij aan het eind van de bijeenkomst heel trots de aanwezigen kon vertellen dat hij een baan heeft bij AW groep. Wat een succes!

Matchen & Succes
Na het officiële deel was er voldoende gelegenheid om te matchen tussen werkgevers en de kandidaten. De kandidaten waren volop aan het netwerken. Ook als er geen rechtstreekse match was dachten de vertegenwoordigers van de aanwezige werkgevers mee over het realiseren van een werkplek. Ze gaven tips en waren bereid om hun eigen netwerk voor de werkzoekende kandidaten in te zetten.
Het was een mooie ochtend om op terug te kijken.

Het volgende event van Brood op de Plank zal plaatsvinden in juni 2019.

Voor meer info:  www.ontbijtbroodopdeplank.nl

* Meermaker ook in Teylingen van start

Gemeentelijk duurzaam investeringsfonds breidt zich over andere gemeenten uit

Meermaker, het duurzame investeringsfonds van de gemeente Haarlemmermeer, gaat binnenkort ook in de buurgemeente Teylingen aan de slag. De gemeenteraad van Teylingen heeft ingestemd met de oprichting van de bv Meermaker Teylingen (MMT), naar voorbeeld van Meermaker Haarlemmermeer (MMH). De gemeente Teylingen stelt 2.4 miljoen euro investeringsgeld te beschikking over een periode van vier jaar.

MMT krijgt drie taken: beheer van het investeringsfonds, opzetten van een duurzaam informatiepunt voor inwoners, bedrijven en organisaties en uitvoeren van diverse acties uit de duurzaamheidsagenda van de gemeente Teylingen. Streven is om de bv per 1 maart op te richten.

Meermaker Haarlemmermeer is in 2013 gestart met een investeringsbudget van 3,3 miljoen euro. Duurzame projecten in Haarlemmermeer kunnen tot 40 procent cofinanciering krijgen. Inmiddels heeft Meermaker 11 projecten succesvol gecofinancierd voor een totaal bedrag van ruim 2 miljoen euro. Wat opvalt is dat de gefinancierde projecten relatief kleinschalige projecten zijn (gemiddelde financiering € 220.000) en worden gerealiseerd door lokale ondernemers. Zonder de lening van Meermaker zouden deze projecten naar alle waarschijnlijkheid niet van de grond zijn gekomen.

Vliegende start
In Teylingen was niet onopgemerkt gebleven dat Meermaker een effectieve aanjager en versneller van duurzaamheid is. Na een uitgebreide verkenning heeft de gemeente Teylingen besloten aan te haken. De verwachting is dat MMH vanuit haar ervaren vertrekpunt aan MMT een vliegende start kan geven. Voorbeelden van projecten waar MMH in investeert zijn: decentrale opslag van zonne- energie in huisbatterijen, duurzame renovatie van de Vespohal in Nieuw Vennep, een vernieuwend mobiliteitsconcept, een zonneweide en een bassin met algen in een oude kwekerij. Alle projecten staan op meermaker.nl

Informatiepunt
Naast het investeringsfonds wordt MMT ook het aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven die aan de slag willen met duurzaamheid. Ook kan de organisatie actief projecten uit de duurzaamheidsagenda van Teylingen uitvoeren.

 Koploper
Andrea van de Graaf, de huidige directeur van Meermaker, zal haar tijd gaan verdelen over de twee gemeentes. In beide plaatsen worden mensen gezocht ter versterking van het team dat nu nog maar uit twee personen bestaat.  Van de Graaf: “Mijn collega Pia en ik vinden het heel leuk en ook een grote uitdaging om in Teylingen aan het werk te gaan. Haarlemmermeer is een koploper op het gebied van duurzaamheid. Daar hebben wij een bijdrage aan mogen leveren. We gaan er alles aan doen om ook in Teylingen een versnelling te realiseren”.    

Voor Haarlemmermeer is de uitbreiding ook voordelig. Door de uitbreiding wordt de slanke organisatie van Meermaker (nu 2 personen) versterkt en is daardoor minder kwetsbaar. Dat is een voordeel voor beide gemeenten.

Mogelijkheden
In Haarlemmermeer is nog investeringsgeld beschikbaar. Heb je een innovatief duurzaam project, laat het weten via welkom@meermaker.nl. Kijk voor voorbeelden van projecten op meermaker.nl

* Speech Dick Hulsebosch ‘Welkom 2019’

Geachte leden en gasten van Ondernemend Hoofddorp

Welkom op deze Welkom bijeenkomst. Speciaal welkom aan de wethouders Economische Zaken, een oude bekende Ap Reinders en een nieuwkomer Marja Ruigrok. Maar ook bijzonder welkom aan Adam Elzakalai, onze wethouder EZ van de laatste 5 jaar.

Voor de tweede keer niet op de laatste maandag in de maand januari. Is wat dichter bij 1 januari, maar levert ook (wat) concurrentie op. Zo moeten enkele politici, hier nu aanwezig, hebben aangegeven dat zij naar de VVD nieuwjaarsbijeenkomst. Een kwestie van prioriteit !

Haarlemmermeer heeft per 1 januari een ander grondgebied. De grens is niet meer de Ringvaart, maar door de fusie met de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is de noordgrens nu opeens het Noordzeekanaal. Deze fusie betekent ook dat er een nieuwe gemeenteraad moest komen. Op 21 november hebben de inwoners hun stem laten horen. Onze vereniging heeft met de OVHZ en Meerbusiness de lijsttrekkers in een debat gevraagd wat zij voor ondernemen Haarlemmermeer gaan betekenen in de komende krap 3, 5 jaar. De belangrijkste conclusie was dat de partijen in grote lijnen verder willen gaan met het (economisch) beleid.

Het coalitie akkoord met de stoere naam Samen Bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer is een compact document van 23 pagina’s tekst. Het hoofdstuk over economie begint met een aantal hoopgevend zinnen:
Ondernemers zijn de motor van de lokale economie. Om die reden benadert het college bedrijven en ondernemers met een positieve insteek. Waarbij uit wordt gegaan van een ja-het-kan- mentaliteit.

Wat wil een bestuur van een ondernemersvereniging nog meer zou je zeggen. Nou alert zijn dat deze mooie zinnen ook in de praktijk zo uitgevoerd worden. Mocht het toch nog voorkomen dat u in een bepaald beleidsvoornemen deze zinnen niet herkent schroom dan niet het bestuur daarvan op de hoogte brengen. Wij zullen zelf ook, al dan niet in HOP verband, de vinger aan de pols houden. Maar vooralsnog gaan wij uit van een voortzetting van de goede samenwerking met het college en de raad.

Helaas is ons pleidooi om één wethouder Economische Zaken te hebben niet gehonoreerd. Haarlemmermeer is nog een gemeente waar veel partijen een directe rol willen hebben in het economische beleidsterrein. Uit efficiency oogpunt lastiger voor ons, maar aan de andere kant geeft het wel aan dat dit veld heel serieus genomen wordt. In het schema van de portefeuilleverdeling zijn daar de meeste opmerkingen over gemaakt. Dit betekent dat Ap Reinders wethouder namens de HAP o.a. Ondernemerschap, werk en Inkomen, arbeidsmarkt en dienstverlening ondernemers in zijn portefeuille heeft. Een grotendeels voortzetting van zijn vorige portefeuille. Daarnaast is hij met Jurgen Nobel verantwoordelijk voor de centrumontwikkeling Hoofddorp.
De voor u nog onbekend Marja Ruigrok, wethouder namens de VVD, doet Economie en innovatie, Toerisme en Evenementen, Verkeer& vervoer, bedrijven en kantorenterreinen, Kennis en innovatie.
Beiden wethouders zijn primair verantwoordelijk voor de contacten met het bedrijfsleven. Met hen zullen wij het meeste contact hebben, maar in de portefeuilles van de andere wethouders zitten ook onderwerpen die het bedrijfsleven raakt. Schiphol bijv. bij Jurgen Nobel, Fysieke leefomgeving bij Marjolein Steffens, Ruimtelijke ordening en Park 21 bij Mariette Sedee en Wonen bij Mieke Booij.

Wij gaan voor wederom een goede samenwerking met deze grotendeels nieuwe ploeg.

In de komende periode vragen een aantal dilemma’s om een voor alle partijen bevredigende oplossing.
Uiteraard geldt dat als eerste voor de eventuele uitbreiding van Schiphol. Niemand twijfelt over de economische meerwaarde van het uitstekende internationale lijnen net van de nationale luchthaven. Het nationale, maar zeker ook het regionale bedrijfsleven profiteert hier volop van. Aan de andere kant zijn er ook nadelen in Haarlemmeer met het leefmilieu, maar ook met de kansen om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het is voor onze gemeente te hopen dat de regionale luchthavens, waaronder zeker die van Lelystad, een deel van de groei gaan faciliteren.

Een ander dilemma is het toevoegen van woningen op of nabij de kantoor en bedrijventerreinen. Waar het kan werken wij mee, maar het kan niet zo zijn dat er bedrijven ongewild moeten gaan verplaatsen omdat de mensen in de nieuwe woningen opeens gaan klagen over de activiteiten van die bedrijven.

Ook een dilemma kan de detailhandel worden. Met de enorme toevoeging van Sugar City in Halfweg zou de groei van het winkelcentrum Hoofddorp geremd kunnen worden. De consument kan de euro maar een keer uitgeven. Maar ook sommige kleinere winkelcentra hebben het zwaar. In 2019 wordt er een nieuw beleid over de zgn. commerciële voorzieningen gemaakt. Het beleid van wat sterk is moet ondersteund worden staan wij achter, maar het mag niet zo zijn dat de ondernemers in minder geode lopende gebieden aan hun lot worden overgelaten. Daar kan een verplaatsingsbeleid op toegepast worden.

Dit is maar een greep uit de onderwerpen die gaan spelen.

Tenslotte nog enkele opmerkingen over jullie, de leden van Ondernemend Hoofddorp. Goed dat jullie er zijn om elkaar een goed 2019 te wensen en om inspiratie op te doen voor jullie onderneming. Daar willen wij als bestuur en commissie Programma en Activiteiten graag bij helpen. Via netwerkbijeenkomsten en informatieve sessies beiden wij handvaten aan. Mocht u overigens zelf ideeën hebben of gastheer willen zijn met uw bedrijf kom naar ons toe en wij gaan in overleg het mogelijk maken.

Via de nieuwsflitsen, de website en ons magazine houden wij jullie op de hoogte. Dit zeg ik speciaal ook aan de 14 nieuwe leden van 2018, waarmee wij voor deze bijeenkomst over het reilen en zeilen van Ondernemend Hoofddorp hebben gesproken.
Ik heb niet per ongeluk ons magazine gezegd. Wij hebben het blad twee keer uitgegeven met de collega’s van OVHZ. Dit past in het beleid om meer samen te werken. Helaas lukt het de OVHZ niet om de noodzakelijke medefinanciering rond te krijgen. In goed overleg zijn wij daarom gestopt met de gezamenlijke uitgave. De samenwerking blijft echter, met name met inhoudelijke bijeenkomsten.

De club Jong Ondernemend Hoofddorp heeft na 4 jaar besloten te stoppen. Hun activiteiten worden weer geïntegreerd in het P&A  programma. Vanaf deze plek dank ik hen voor hun inzet voor de club.

Ik sluit definitief af met u een goed, gezond en bedrijfsmatig een voorspoedige 2019 te wensen. 

* ‘Le Petit Chef’ bij het Novotel Schiphol

Een wel heel bijzondere dinerervaring heeft haar weg gevonden naar Nederland: ‘Le Petit Chef’. Deze 3D geanimeerde tafelprojectie is ontwikkeld door het Belgische Skullmapping en neemt gasten mee in een verhaal. Op ludieke wijze bereidt de kleinste chef ter wereld de verschillende gerechten voor óp tafel, waarna gasten de gerechten precies op die wijze gepresenteerd krijgen. Een unieke ervaring, zowel voor gezinnen met kinderen als voor zakelijke gezelschappen. Novotel Amsterdam Schiphol Airport is de eerste in Nederland die deze exclusieve dinerervaring aanbiedt aan haar (hotel)gasten. De private dining room van het hotel is vanaf nu te reserveren voor data vanaf 27 december.

De chef naar Nederland gehaald
Het hotel dat is gelegen aan station Hoofddorp heeft ‘de chef’ zelf naar Nederland gehaald, zo vertelt Operations Manager Dimitri Kalaitzis: “Als onderdeel van de Accor-keten bieden wij onze gasten de kwaliteitsstandaarden die zij van ons mogen verwachten. Daarbovenop proberen we ons met innovatieve initiatieven te blijven onderscheiden van omliggende hotels. ‘Le Petit Chef’ is zo’n initiatief waar wij direct enthousiast van werden. Zoiets is er nog niet in Nederland en de unieke setting van onze private dining room biedt hiervoor het perfecte decor. En dus hebben wij alles op alles gezet om de kleine chef naar ons hotel te halen. Gelukkig met succes. We zijn enorm trots dat wij de eerste, en op dit moment de enige, in Nederland zijn die dit concept aanbiedt.”

De introductie van de dinerervaring in het hotelconcept zal naar verwachting veel (nieuwe) deuren openen. Kalaitzis: “Ook voor mensen uit de regio. Voor inwoners van Hoofddorp, Nieuw-Vennep, maar ook de Bollenstreek, is deze dinerervaring een mooie manier om kennis te maken met ons hotel. Zonder reclame te maken hebben wij al de eerste tafels verkocht. De allereerste klant schuift op kerstavond aan. We verwachten dat de unieke en exclusieve dinerervaring populair zal zijn onder jonge én oudere gasten.”

* Voetbalbeelden UEFA 2020 vanuit Vijfhuizen

UEFA heeft Expo Haarlemmermeer gekozen als locatie voor het International Broadcast Centre (IBC) tijdens UEFA EURO2020. Het IBC vormt het hart van alle operationele broadcast-activiteiten van UEFA en is een belangrijke pijler van het toernooi. Alle tv-signalen vanuit de twaalf Europese voetbalstadions waarin de in totaal 51 wedstrijden worden gespeeld, waaronder de Johan Cruijff ArenA, komen hier samen en worden van hieruit weer verzonden naar alle UEFA broadcast-partners.

UEFA kiest de locatie voor het IBC op basis van een aantal harde criteria. Nadat de KNVB de Europese voetbalbond op het spoor van Expo Haarlemmermeer heeft gezet, waren de geografische ligging ten opzichte van luchthaven Schiphol en de steden Amsterdam en Haarlem en beschikbare faciliteiten van doorslaggevend belang om voor het expositiegebouw met bijbehorend terrein te kiezen.

Het recent uitgebreide Expo Haarlemmermeer beslaat een oppervlakte van 24.000 vierkante meter en zal vanaf 30 maart 2020 vier maanden lang plaats bieden aan zo’n duizend gasten en werknemers.

Adam Elzakalai, wethouder Sport van Haarlemmermeer, is trots dat het IBC naar de polder komt. “Het is niet alleen de nabijheid van Schiphol, maar ook de economisch sterke regio die bepalend is. Daarnaast natuurlijk ook supergaaf dat als je straks naar de wedstrijden kijkt, je weet dat de signalen vanuit de Expo komen. Dat geeft toch een soort van trots.”