Groei met ons mee!

Word nu lid

* Tulpenfonds biedt OAV verzekering voor ZZP

Tulpenfonds biedt verzekering vanaf 50 euro per maand
Betaalbare AOV moet aantal onverzekerde ZZP’ers terugbrengen tot onder de 100.000

Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het ZZP-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Het onlangs opgerichte Tulpenfonds maakt het mogelijk je vanaf 50 euro per maand te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het onderscheidende punt van deze nieuwe verzekering? Verzekerden betalen een zeer lage premie én krijgen maximale ondersteuning om snel weer aan de slag te kunnen. Een betaalbare premie en hulp bij herstel vanaf dag één. Het Tulpenfonds heeft met deze oplossing de ambitie om het aantal onverzekerde ZZP’ers terug te dringen tot onder de 100.000.

Het Tulpenfonds, een initiatief van de Acture Groep, specialist in private uitvoering van sociale zekerheid, speelt in op de onvrede onder ZZP’ers over de hoge premies die reguliere verzekeraars rekenen voor een AOV. Veel zelfstandigen zien, bij gebrek aan een alternatief volledig af van zo’n verzekering. Intussen is er onder hen, zo blijkt uit onderzoek, wel behoefte aan een verzekering die een eerste financieel vangnet biedt bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Hulp bij herstel
Een opvallend kenmerk van dit nieuwe Tulpenfonds is de specifieke ondersteuning. Vanaf dag één van de arbeidsongeschiktheid staat er een verzuimconsulent paraat die de ZZP’ers bijstaat op weg naar herstel. Deze kijkt per incident naar de beste specialist die de ZZP’er kan helpen. Ook kan een jobcoach worden ingeschakeld. Is een verzekerde na een jaar in staat om weer te werken, maar om gezondheidsredenen niet in hetzelfde beroep, dan wordt hij of zij ook daarin begeleid.

Vier verschillende ‘prijsmandjes’

De nieuwe AOV biedt via de indeling in solidariteitsgroepen zeer aantrekkelijke tarieven, vanaf € 50 per maand. Afhankelijk van het beroep en de leeftijd wordt de ondernemer opgenomen in een van deze vier groepen. De premie kan, zo zegt het Tulpenfonds, in de praktijk veel lager uitvallen dan veel ZZP’ers verwachten. Daar komt bij dat de premie aftrekbaar is en feitelijk netto nog lager uitkomt.

Onverzekerde ZZP’ers: terug naar 100.000
Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: “Al jaren hikken verzekeraars en de politiek aan tegen het probleem dat ZZP’ers veelal niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk is niet-verzekeren de eigen keuze van de ondernemer. Maar bij uitval doen arbeidsongeschikte ZZP’ers uiteindelijk wel een beroep op publiek geld. De politiek deed in het regeerakkoord een oproep aan de markt om met oplossingen te komen. De combinatie van de directe ondersteuning plus een financieel vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid zien wij als een antwoord op dit politieke verzoek. Het is ons een doorn in het oog dat er nog zoveel onverzekerde ZZP’ers zijn”.
Derks noemt het Tulpenfonds “een betaalbare service met als toegevoegde waarde de ondersteuning vanaf dag één en de garantie van een verzekering.” Derks: “Actieve activering tot re-integratie past iedere ondernemer die zelf verantwoordelijk wil zijn en die zijn of haar eigen broek wil ophouden. Zoals we zelf zeggen: als je ons nodig hebt, dan zijn we er voor je.”

De verzekeraar van het Tulpenfonds is iptiQ Life S.A.

Meer informatie op: www.tulpenfonds.nl

 

 

* Informatieplein werk en inkomen

Op 6 maart organiseert de Bibliotheek Haarlemmermeer een Informatiemiddag over ‘Werk & Inkomen’. Hier kun je terecht voor hulp bij je belastingformulier, vragen over schuldsanering, je pensioen of andere financiële perikelen. Je kunt ook terecht met vragen over werk, solliciteren en het inzetten van social media bij het vinden van werk of opdrachten voor ZZP’ers. Ontmoet uw toekomstige werkgever!

Voorafgaand aan het Informatieplein geeft organisatiecoach Heidy Peperkamp een workshop: ‘Wat is jouw faalfactor?’
Deze workshop is van 15.00 – 16.00 uur bij het informatieplein Werk en Inkomen in de Bibliotheek Haarlemmermeer.
Om jezelf te blijven ontwikkelen is het nodig om buiten je comfortzone te stappen. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op succes. Het komt er vooral op neer om een manier van denken (mindset) en doen te ontwikkelen die leiden tot je doel. Daar horen toewijding en het maken van fouten bij.
Wil jij je eigen mindset aanscherpen en op een leuke manier je faalfactor beleven? Kom dan naar de workshop.
Kijk ook op https://lnkd.in/eJUWB6p

Informatieplein Werk en Inkomen
Bibliotheek Hoofddorp –Centrale
Raadhuisplein 7
In het Cultuurgebouw.

Woensdagmiddag 6 maart 15:00-16:00 uur Workshop Wat is jouw Faalfactor
Informatiemarkt  6 maart 16:00-18:00 uur Informatieplein Werk en Inkomen

* De Techniek van de Participatiewet

Overweegt u om iemand met een arbeidsbeperking een kans te geven in uw bedrijf, maar weet u niet nog niet hoe dat precies werkt? En bent u benieuwd wat het toevoegt aan uw bedrijf? Kom dan naar de workshop van AM match op 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur. In twee uur praten zij u volledig bij. Aan het eind van de workshop heeft u een goed beeld van wat er mogelijk is in uw bedrijf en wat het u oplevert.

Locatie: AM match, Wijkermeerstraat 36, Hoofddorp

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is eigenlijk een arbeidsbeperking en wat kan ik ermee in mijn bedrijf?
  • Hoe zit het eigenlijk met al die regelingen waar ik wel van hoor? Participatiewet, Wajong, SW (Sociale Werkvoorziening) en dagbesteding.
  • Hoe kom ik dan aan een waardevolle nieuwe kracht?
  • Wat zijn de financiële aspecten waar ik gebruik van kan maken?

 Interesse? Meld u aan via info@ammatch.nl.

Tot dan!

* Ik woon en werk bij Schiphol

Blije omwonenden die profijt hebben van Schiphol verenigen zich. Zij zijn trots op de luchtvaart en verdienen er een boterham aan, deze groep heeft nog geen stem.

Omwonenden van Schiphol die blij zijn met de luchthaven, hebben een manifest opgesteld waarin ze de regering oproepen “oog te hebben voor mensen die hun brood verdienen dankzij de luchtvaart”. Ze hebben zich verenigd in de bewonersgroep ‘Ik woon en werk bij Schiphol’.
“We horen veel van bewoners die kritisch zijn over luchtvaart en weinig van de duizenden bewoners die hun boterham verdienen dankzij de luchtvaart en hier trots op zijn. Deze bewonersgroep wil deze mensen een stem geven”, zo motiveren ze de oprichting van de groep.

De initiatiefnemers betogen dat Schiphol van levensbelang is voor de Nederlandse economie, werkgelegenheid en bereikbaarheid. “Veel Nederlanders zijn direct of indirect afhankelijk van banen in de luchtvaart. Denk naast vliegend personeel aan bagagemedewerkers, monteurs, reisbureaumedewerkers, horecapersoneel, vrachtmedewerkers, schoonmakers, winkeliers en mensen die bij de bloemenveiling werken. Hierbij gaat het om meer dan 300.000 gezinnen in Nederland”, aldus het manifest.

 

(ANP)