Groei met ons mee!

Word nu lid

* Tulpenfonds biedt OAV verzekering voor ZZP

Tulpenfonds biedt verzekering vanaf 50 euro per maand
Betaalbare AOV moet aantal onverzekerde ZZP’ers terugbrengen tot onder de 100.000

Van de 900.000 zelfstandigen in Nederland van wie het ZZP-inkomen het hoofdinkomen is, zijn er ruim 700.000 niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De meesten van hen (70%) vinden zo’n verzekering te duur. Het onlangs opgerichte Tulpenfonds maakt het mogelijk je vanaf 50 euro per maand te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Het onderscheidende punt van deze nieuwe verzekering? Verzekerden betalen een zeer lage premie én krijgen maximale ondersteuning om snel weer aan de slag te kunnen. Een betaalbare premie en hulp bij herstel vanaf dag één. Het Tulpenfonds heeft met deze oplossing de ambitie om het aantal onverzekerde ZZP’ers terug te dringen tot onder de 100.000.

Het Tulpenfonds, een initiatief van de Acture Groep, specialist in private uitvoering van sociale zekerheid, speelt in op de onvrede onder ZZP’ers over de hoge premies die reguliere verzekeraars rekenen voor een AOV. Veel zelfstandigen zien, bij gebrek aan een alternatief volledig af van zo’n verzekering. Intussen is er onder hen, zo blijkt uit onderzoek, wel behoefte aan een verzekering die een eerste financieel vangnet biedt bij langer durende arbeidsongeschiktheid.

Hulp bij herstel
Een opvallend kenmerk van dit nieuwe Tulpenfonds is de specifieke ondersteuning. Vanaf dag één van de arbeidsongeschiktheid staat er een verzuimconsulent paraat die de ZZP’ers bijstaat op weg naar herstel. Deze kijkt per incident naar de beste specialist die de ZZP’er kan helpen. Ook kan een jobcoach worden ingeschakeld. Is een verzekerde na een jaar in staat om weer te werken, maar om gezondheidsredenen niet in hetzelfde beroep, dan wordt hij of zij ook daarin begeleid.

Vier verschillende ‘prijsmandjes’

De nieuwe AOV biedt via de indeling in solidariteitsgroepen zeer aantrekkelijke tarieven, vanaf € 50 per maand. Afhankelijk van het beroep en de leeftijd wordt de ondernemer opgenomen in een van deze vier groepen. De premie kan, zo zegt het Tulpenfonds, in de praktijk veel lager uitvallen dan veel ZZP’ers verwachten. Daar komt bij dat de premie aftrekbaar is en feitelijk netto nog lager uitkomt.

Onverzekerde ZZP’ers: terug naar 100.000
Maudie Derks, CEO van de Acture Groep: “Al jaren hikken verzekeraars en de politiek aan tegen het probleem dat ZZP’ers veelal niet verzekerd zijn tegen arbeidsongeschiktheid. Natuurlijk is niet-verzekeren de eigen keuze van de ondernemer. Maar bij uitval doen arbeidsongeschikte ZZP’ers uiteindelijk wel een beroep op publiek geld. De politiek deed in het regeerakkoord een oproep aan de markt om met oplossingen te komen. De combinatie van de directe ondersteuning plus een financieel vangnet bij langdurige arbeidsongeschiktheid zien wij als een antwoord op dit politieke verzoek. Het is ons een doorn in het oog dat er nog zoveel onverzekerde ZZP’ers zijn”.
Derks noemt het Tulpenfonds “een betaalbare service met als toegevoegde waarde de ondersteuning vanaf dag één en de garantie van een verzekering.” Derks: “Actieve activering tot re-integratie past iedere ondernemer die zelf verantwoordelijk wil zijn en die zijn of haar eigen broek wil ophouden. Zoals we zelf zeggen: als je ons nodig hebt, dan zijn we er voor je.”

De verzekeraar van het Tulpenfonds is iptiQ Life S.A.

Meer informatie op: www.tulpenfonds.nl

 

 

* Informatieplein werk en inkomen

Op 6 maart organiseert de Bibliotheek Haarlemmermeer een Informatiemiddag over ‘Werk & Inkomen’. Hier kun je terecht voor hulp bij je belastingformulier, vragen over schuldsanering, je pensioen of andere financiële perikelen. Je kunt ook terecht met vragen over werk, solliciteren en het inzetten van social media bij het vinden van werk of opdrachten voor ZZP’ers. Ontmoet uw toekomstige werkgever!

Voorafgaand aan het Informatieplein geeft organisatiecoach Heidy Peperkamp een workshop: ‘Wat is jouw faalfactor?’
Deze workshop is van 15.00 – 16.00 uur bij het informatieplein Werk en Inkomen in de Bibliotheek Haarlemmermeer.
Om jezelf te blijven ontwikkelen is het nodig om buiten je comfortzone te stappen. Er zijn diverse factoren die van invloed zijn op succes. Het komt er vooral op neer om een manier van denken (mindset) en doen te ontwikkelen die leiden tot je doel. Daar horen toewijding en het maken van fouten bij.
Wil jij je eigen mindset aanscherpen en op een leuke manier je faalfactor beleven? Kom dan naar de workshop.
Kijk ook op https://lnkd.in/eJUWB6p

Informatieplein Werk en Inkomen
Bibliotheek Hoofddorp –Centrale
Raadhuisplein 7
In het Cultuurgebouw.

Woensdagmiddag 6 maart 15:00-16:00 uur Workshop Wat is jouw Faalfactor
Informatiemarkt  6 maart 16:00-18:00 uur Informatieplein Werk en Inkomen

Welkom 2019

Schiphol, Woningen en Sugar City

Ondernemend Hoofddorp verwelkomde 2019

“Drie dilemma’s vragen om een voor alle partijen bevredigende oplossing,” zei voorzitter Dick Hulsebosch op de nieuwjaarsreceptie van 14 januari bij Papa’s Beach House. Ondernemers en liefst 4 wethouders toostten op een succesvol 2019!

Hij doelde met dilemma’s op de ontwikkelingen rondom Schiphol en Sugar City, alsmede op de plannen voor nieuwe woningen op of bij kantoor- en bedrijventerreinen. Aan dat laatste willen ondernemers meewerken, maar alleen waar dat kan. “Het kan niet zo zijn dat bedrijven moeten verplaatsen, omdat de bewoners van de nieuwe huizen gaan klagen over de bedrijfsactiviteiten”. Over Sugar City, het nieuwe outletcentrum in Halfweg: “Het is een enorme toevoeging aan het winkelaanbod. De groei van Hoofddorp-centrum zou hierdoor geremd kunnen worden. En ook kleinere winkelcentra raken in problemen. Een consument kan een euro tenslotte maar een keer uitgeven.” Hij stelde dan ook dat het beleid commerciële voorzieningen dat in de maak is, er niet toe mag leiden dat ondernemers in gebieden die minder goed lopen aan hun lot worden overgelaten.” En dan is er natuurlijk Schiphol: “Het regionale en nationale bedrijfsleven profiteert volop van de nationale luchthaven. Aan de andere kant zijn er ook nadelen in Haarlemmermeer met het leefmilieu, maar ook met de kansen om meer woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Het is voor onze gemeente te hopen dat regionale luchthavens, waaronder zeker die van Lelystad, een deel van de groei gaan faciliteren.” En hij waarschuwde, net als vorig jaar, voor het wegzakken van de economische meerwaarde van Schiphol. “Wat je weggooit, komt niet meer terug”.

Nieuwe wethouders Jurgen Nobel, Marja Ruigrok, Mieke Booij en Ap Reinders waren present om bij de start van 2019 kennis te maken met ondernemersland. Zij hoorden van Dick Hulsebosch dat de Ja-het-kan mentaliteit ten opzichte van ondernemersplannen, zoals  verwoord in het nieuwe akkoord Samen Bouwen, natuurlijk goed klinkt. “Wat wil een bestuur van een ondernemersvereniging nu nog meer? Nou, alert zijn dat deze mooie zinnen ook uitgevoerd worden.“ Hij beloofde daarom, al dan niet samen met het Haarlemmermeers Ondernemers Platform, waar nodig de vinger aan de pols te  houden.

Duidelijke taal dus bij Papa’s Beach House, waar een mooie opkomst genoteerd kon worden. Er werd getoost, genoten van een hapje-en-drankje, en er was volop aandacht voor belangenbehartiging en netwerken, zoals dat hoort bij een ondernemersclub.

Proost 2019!

* De Techniek van de Participatiewet

Overweegt u om iemand met een arbeidsbeperking een kans te geven in uw bedrijf, maar weet u niet nog niet hoe dat precies werkt? En bent u benieuwd wat het toevoegt aan uw bedrijf? Kom dan naar de workshop van AM match op 12 maart van 16.00 tot 18.00 uur. In twee uur praten zij u volledig bij. Aan het eind van de workshop heeft u een goed beeld van wat er mogelijk is in uw bedrijf en wat het u oplevert.

Locatie: AM match, Wijkermeerstraat 36, Hoofddorp

De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Wat is eigenlijk een arbeidsbeperking en wat kan ik ermee in mijn bedrijf?
  • Hoe zit het eigenlijk met al die regelingen waar ik wel van hoor? Participatiewet, Wajong, SW (Sociale Werkvoorziening) en dagbesteding.
  • Hoe kom ik dan aan een waardevolle nieuwe kracht?
  • Wat zijn de financiële aspecten waar ik gebruik van kan maken?

 Interesse? Meld u aan via info@ammatch.nl.

Tot dan!

Kerstborrel – Winter BBQ

Wat een super leuke Kerstborrel 18 december! Het terras van restaurant l’Hirondelle leende zich uitstekend voor onze Kerstborrel met Winter bbq. De Glühwein bij binnenkomst was heerlijk, het team van Mood4BBQ had geweldige gerechten gemaakt, de compleet in kerstsfeer gestoken Jeep van Martin Langeveld – Meerlive zorgde voor kerstmuziek op het parkeerterrein (geweldig idee van Hans de Jong) en Judith en Dorus uit Haarlem zongen voor ons bij de borrel. Met dank aan Schenk Makelaars die de muziek wilde sponsoren. We hebben afscheid genomen van Ron en Diana die hun droom gaan waarmaken in Spanje en we hebben kennis gemaakt met hun opvolgers Arwin en Bailey. Het was wel een beetje koud, maar in ieder geval droog en dankzij Caby van Velota kwamen er nog een paar extra heaters. En met de Ondernemend Hoofddorp muts op, heerlijk eten en een drankje was het prima te doen…..

 

 

Foto’s van de Kerstborrel – Winter BBQ staan in ons foto-album (Met dank aan Ton Hofstra Fotografie).