Groei met ons mee!

Word nu lid

* Geen onteigening Concourslaan

Wel onteigening, geen onteigening, de gemeenteraad nam onlangs een definitief besluit: de onteigening van twee panden aan de Concourslaan is van de agenda. En als het eigen bouwplan van ondernemers Bakker en Khemal, die de onteigening boven het hoofd hing, door de Omgevingsdienst wordt goedgekeurd, kan het sein voor uitvoering op groen. Hiermee maakte de raad definitief een einde aan een lange periode van touwtrekken, waarbij de toekomst van dit deel van de Concourslaan -bij de entree richting Polderpleinwinkeliers- centraal stond. Dit stuk ligt er al jaren verwaarloosd bij. Het college van B en W stelde aan de raad de onteigening voor om een project van ontwikkelaar Kennemerland mogelijk te maken. Daarvoor zouden de panden van Khemal en Bakker moeten sneuvelen. Nu de raad de onteigening heeft afgewezen en er grote kans bestaat dat het renovatieplan van de ondernemers wordt uitgevoerd, is dat tegenslag voor Kennemerland. De ontwikkelaar stond klaar om het hele gebied aan te pakken en had hiervoor al in 2011 een overeenkomst met de gemeente gesloten. Bij de stemming onthield de HAP zich, vanwege het nog ontbreken van de omgevingsvergunning. VVD, PvdA en Onafhankelijk Liberaal steunden de onteigening, alle andere partijen stemden tegen.