Groei met ons mee!

Word nu lid
  • Home
  • Nieuws
  • * Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd

* Gevolgen bij ontslag voor werkgevers verbeterd

De Tweede Kamer stemde onlangs in met een wetsvoorstel dat de gevolgen bij ontslag op een aantal punten verbetert voor met name het midden- en kleinbedrijf. Transitievergoeding. Het wetsvoorstel zorgt dat de transitievergoeding die werkgevers moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers wordt gecompenseerd. Hiermee worden de risico’s voor werkgevers om mensen aan te nemen enigszins verlaagd. Dit is dan ook een belangrijke stap naar verdere verlaging van de risico’s om mensen aan te nemen.

Met het wetsvoorstel krijgt iemand ook na een langdurige ziekteperiode overigens gewoon een transitievergoeding. Werkgevers worden alleen gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Een andere wijziging is dat cao’s kunnen afwijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao dan voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

Lange lobby

Het wetsvoorstel is het resultaat van een lange lobby om te zorgen dat de optelsom van risico’s door de twee jaar loondoorbetaling bij ziekte en het moeten betalen van een transitievergoeding verder naar beneden wordt gebracht. ‘Hoewel verdere verbeteringen nodig blijven zien wij dit als een belangrijke eerste stap’, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland. Toch zijn beide organisaties blij met het nieuwe wetsvoorste; zij hebben zich hier de afgelopen jaren dan ook hard voor gemaakt.