HOP start met thema groepen

Misschien ook iets voor jou????

Binnen onze vereniging Ondernemend Hoofddorp -en bij de andere collega verenigingen in Haarlemmermeer- wordt het steeds lastiger om ondernemers te betrekken bij beleidsthema’s.
Dit onderwerp is ook op de agenda gekomen van het Haarlemmermeers Ondernemers Platform (HOP), sinds jaar en dag het beleidsmatig overlegorgaan van de -per kern- georganiseerde ondernemersverenigingen in Haarlemmermeer. Dat blijft ook zo, alleen willen wij het verdiepen met thematische groepen.
Steeds vaker zien wij dat ondernemers hun denkkracht meer willen in zetten voor een thema dan een kerngericht onderwerp.

Binnen het HOP starten wij met 5 thema’s. Per thema is voor bijna alle groepen een (voorlopige) ambassadeur aangesteld. Voor de themagroepen zoeken wij ondernemers die affiniteit met dat thema hebben en bereid zijn daar enige tijd in te stoppen. Hoe men het overleg binnen een themagroep wil organiseren is aan de groep zelf. Het is ook aan de groep of zij een onderwerp willen agenderen in het HOP of in het bestuurlijk overleg HOP met de wethouder(s).

De volgende themagroepen zijn gevormd

1. Ruimtelijke ordening & bereikbaarheid met als (voorlopige) ambassadeur Dick Hulsebosch

2. Bedrijventerreinen en kantoorlocaties met als (voorlopige) ambassadeur Laurens Schenk

3. Duurzaamheid en energie nog geen ambassadeur 

4. Detailhandel en horeca met als (voorlopige) ambassadeur Ivo Berkhof 

5. Personeel en arbeidsmarkt met als (voorlopige) ambassadeur Peter Bokhorst

Mocht je belangstelling hebben voor één van de themagroepen, dan kun je dat doorgeven aan Dick Hulsebosch, de voorzitter van het Ondernemend Hoofddorp en het HOP. 

dick.hulsebosch@planet.nl of 06-52505967