Nieuwjaarsspeech voorzitter Dick Hulsebosch

Speech bij Nieuwjaarsborrel Ondernemend Hoofddorp 2024
Maandag 29 januari 2024 11 Bar & Kitchen

Geachte leden en gasten van Ondernemend Hoofddorp

Welkom op deze Nieuwjaarsborrel, traditioneel weer op de laatste maandag van januari. Speciaal welkom aan de wethouder Economische Zaken Marja Ruigrok en onze nieuwe leden. 

Leuk dat wij hier in 11 Bar en Kitchen onze Welkomstborrel mogen houden. Jullie hebben dit voormalige bankfiliaal prachtig verbouwd tot hetgeen wij nu zien. Een prachtige aanwinst voor Hoofddorp. En jullie zijn nog niet klaar aan de Kruisweg. In de loop van dit jaar is hotel-restaurant de Beurs omgezet in een Boutique Hotel. Mooie initiatieven allemaal.  

Elke nieuwjaarspeech waarbij ik aanwezig mocht zijn startte meestal met een beschouwing over het wereldtoneel. En terecht, want daar kan je heel somber over worden. Het machtsdenken neemt alleen maar toe en de tolerantie lijkt helemaal zoek. Met als gevolgen een aantal afschuwelijke oorlogen/conflicten in Oekraïne en Gaza/Israël maar veel minder op de voorgrond ook in Soedan, Jemen en Congo. En wat voel je je dan machteloos.

Maar ook in ons eigen land doen zich vreemde zaken voor. Hoewel wij een van de meeste welvarende landen in de wereld zijn is de onvrede groeiende. Het lijkt wel of wij niets meer van een ander accepteren. Het eigenbelang staat vaak dik op nummer 1. Dat zien wij terug in de verkiezingen. Als de onvrede gevoed wordt vinden er grote verschuivingen plaats. Waarbij het opvalt dat de continuïteit er niet is. Een partij wordt het ene jaar de grote winnaar, waarna dat een of twee jaar later weer helemaal anders kan zijn. Het gevolg hiervan is wel dat besturen steeds moeilijker wordt en je er langzamerhand geen capabele mensen meer voor van vinden. Een beetje een persoonlijke mening, maar ik wil die toch met jullie delen. Laten wij elkaar weer wat gunnen en onderkennen dat het soms nodig is om een compromis te sluiten.

Voor het werkgebied van onze vereniging Hoofddorp en omgeving te vallen een paar dingen op, waarbij het soms een herhaling is van vorig jaar. 

Ten eerste merken wij nog veel ondernemingszin. Dat is top. De gemeente staat niet voor niets weer op nummer 1 in de verkiezing van Elsevier van meest dynamische gemeente. 
Hoewel daar tijdens corona ernstig voor werd gevreesd valt het aantal faillissementen nog mee.  Maar helaas gaat toch ook nog wel eens mis. Met name in de detailhandel zien wij veel ketens omvallen. Gelukkig zien wij dan weer wat kleine (startende) ondernemers die plek innemen.

Ten tweede constateer ik, zeker in ons gebied met veel Schiphol gebonden bedrijven, dat het moeilijk is om hen aan onze vereniging te binden. Zeker de grote bedrijven rond Schiphol voelen zich meer onderdeel van (groot) Amsterdam dan van Haarlemmermeer, laat staan Hoofddorp.  Het is natuurlijk wel een wederkerigheid. Er moet ook iets te “halen” zijn voor hen. En dat vinden is een uitdaging voor het bestuur. 

Het volgende punt ligt in het verlengde van het voorgaande. Er zijn veel ondernemersnetwerken in Haarlemmermeer. Ik hoef zij hier niet op te noemen. 
Vroeger was men lid van de vereniging in het eigen dorp, hier kern genoemd. Traditioneel, maar ook vanwege de belangenbehartiging. Maar nu komen er steeds meer netwerken die alleen gericht zijn op netwerken. En daar zien ik wat ik noem een shopgedrag. Even kijken of het netwerk mij wat oplevert. Zo niet dan vertrek ik weer. 
Ik herhaal mijn visie van vorig jaar dat ik een groot voorstander ben van meer bundeling dan wel samenwerking.

Een ander aandachtspunt dat ik vorig jaar ook al heb aangestipt is de opkomst van de wettelijke samenwerkingsverbanden zoals BIZ” zen en Parkmanagementorganisatie. Op zich een prima ontwikkeling om in winkelcentra en bedrijventerreinen de zgn. freeriders ook in financiële zin mee te laten doen en met hen een specifiek programma te maken voor dat gebied. Maar dan neemt de behoefte voor een lidmaatschap aan een Hoofddorp brede vereniging af.

Vorige keer heb ik het ook al over de afnemende belangstelling voor de beleidsadvisering c.q. belangenbehartiging gehad. Is het berusting. Is het desinteresse. Is het gemis aan alertheid. Of is het pluk de dag en de toekomst zien wij wel weer. Ik hoop dat laatste niet. 
Maar dit is wel de aanleiding geweest om met de andere kerngerichte ondernemersverenigingen, verenigd in het HOP, om een andere weg in te gaan slaan.  Wij willen via themagroepen ideeën en wensen inventariseren van de ondernemers. Gericht zoeken naar voor ondernemers belangrijke onderwerpen. 
Men moet weer beseffen dat het nut heeft iets verder te kijken dan het eigen pand en vandaag. Als dat niet gebeurt is het bij tegenvallers alleen achter de feiten aanlopen om een populaire uitdrukking van voetbaltrainers te gebruiken. Nu kunnen wij de economie van de toekomst beïnvloeden. En dan kunnen wij ook de overheden benaderen met relevante wensen en initiatieven.

Terug naar Ondernemend Hoofddorp

Er zijn gelukkig nog steeds mensen die zich op het ondernemer pad begeven. Zij, maar ook al wat langer bestaande ondernemingen, zien dan de meerwaarde van de vereniging en worden lid. 
Hoewel minder dan vorig jaar mogen wij tot vandaag 7 nieuwe leden verwelkomen. Daarvan zijn er 3 aanwezig en ik geef hun de gelegenheid zich kort voor te stellen.
Dat is ten eerste Robert en Mariëlle van den Brink van Promotionalz. Dan Rob van Bree van Bavelmans Audiovisuele diensten en tenslotte een “oude” bekende Nicol Boersma voor al uw financiële wensen. 
Vandaag verhinderd, maar wel lid geworden zijn Notaris Pieter de Boer, Jan de Makelaar, Chester Tilstra van Tilstra Services (HR en salarisdienstverlening) en KG Parkmanagement de President.

14 leden hebben om verschillende redenen het lidmaatschap moeten opzeggen. Er is dus groei mogelijk. Praat eens met uw buurman of leverancier over het aansluiten bij onze mooie vereniging. 

Wij hebben een actief jaar achter de rug wat betreft bijeenkomsten en sociale ontmoetingen. Daarvan zijn er maar liefst 20 geweest in 2023. Weer diverse wandelingen, sportieve activiteiten (bootcamp, padel en footgolf), varen op de Westeinder, bedrijfsbezoeken (Zien, NOVA Campus, Master en Meerradio), borrels bij Fort Knox, Tijnes en Polderboom, chocoladeworkshop bij patisserie Rogier, ontbijten tussen de praalwagens van de Bloemencorso, presentatie A.I. en het wederom zeer gewaardeerde Ondernemerscongres met o.a. Jacco Vonhoff, voorzitter MKB-Nederland. Nogmaals dank voor de organisatoren en de gastheren/vrouwen.  
 Voor 2024 is al een voorlopige jaaragenda gemaakt. Op onze website staan de (voorlopige) data. Wat nu al zeker is is de netwerkborrel bij Fort Knox op 29 februari. Zoals altijd heeft Martin Langeveld meteen positief gereageerd op onze vraag aan de horecaleden om een keer gastheer te zijn van een van onze borrels. Later in het jaar gaan wij nog naar Lieveling, dat nu volop in verbouwing is. Op 26 maart gaan wij op bedrijfsbezoek bij Gijs van Wijk, lijstenmakerij en kunstuitleen. Wat ook al genoteerd kan worden is het ontbijt bij de opbouw van het Bloemencorso op 18 april. Verder staan op het programma onze jaarvergadering met borrel, Footgolf, Padel en Varen als sportieve evenementen, in november bezoek aan de Wijnzaak en de Kerstbijeenkomst op 17 december. Ook hebben wij vooralsnog een datum geprikt voor het ondernemerscongres of een opvolger daarvan. Dat is 17 oktober geworden. 
Als er nog andere goede ideeën zijn of u wilt uw bedrijf open stellen voor onze leden houden wij ons aanbevolen.

Hou de website en onze nieuwsflitsen in de gaten. Bedenk daarbij dat het mogelijk is dat er meer personen in uw bedrijf de nieuwsflitsen kunnen ontvangen en onze bijeenkomsten kunnen bezoeken.

Zoals al eerder gemeld stoppen wij met de papieren uitgave van ons magazine en gaan wij over op een e magazine. Als u zich daar in wilt presenteren neem dan contact op met ons ‘Gronings’ secretariaat Bertine Schroder.

Ik sluit definitief af met u een goed, gezond en bedrijfsmatig een voorspoedige 2024 te wensen. Blijf nog even onze gast.