Groei met ons mee!

Word nu lid

* Samen in actie voor een sterker mkb

Digitalisering, verduurzaming, globalisering, Brexit en een toenemend gebrek aan gekwalificeerd personeel. Ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb) staan voor een aantal grote uitdagingen. Het gaat nu goed met de economie en met het mkb, maar veel kleinere ondernemers hebben moeite de snelle ontwikkelingen bij te benen. Welke bijdrage levert u aan een sterker mkb? En wilt u weten wat u nog meer kunt doen? Ontdek hoe andere betrokken partijen zich inzetten voor een toekomstbestendig mkb en laat u inspireren tijdens een werksessie in uw regio.

Wat kunt u verwachten?
Tijdens de werksessies gaan we echt aan de slag. U leert wat werkt om het mkb nog beter te ondersteunen, prikkelen en verleiden. Welke methodieken zijn opschaalbaar? Wat zijn daarvoor de randvoorwaarden? We verkennen de opgaven en uitdagingen van de ondernemers in uw regio. Aan welke kennis en inspiratie heeft u behoefte om hen daar nog beter bij te ondersteunen? Als deelnemer wordt u uitgedaagd om een bijdrage te leveren: waar wilt u zich voor inzetten? En wie of wat heeft u daarbij nodig? We maken concrete vervolgafspraken om de energie en inspiratie om te zetten in actie. Aan de slag voor het brede mkb!

Waarom?
Ondernemers zijn zelf als eerste aan zet om hun onderneming concurrerend te houden en te vernieuwen. In het MKB-actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat is extra geld uitgetrokken om het mkb hierbij te prikkelen en te ondersteunen bij hun grote uitdagingen. Dat moeten Rijksoverheid, uitvoeringsorganisaties en regionale overheden samen doen. Hoe? Door samen te werken, door te leren van elkaar en door samen het belang van een sterk mkb op de maatschappelijke agenda te houden.

Voor wie?
De regionale werksessies zijn bedoeld voor iedereen die een bijdrage levert aan de ontwikkeling van economie en werkgelegenheid en actief is op de ondersteuning van het mkb. Dan gaat het om professionals werkzaam bij gemeenten, provincies, regionale ontwikkelmaatschappijen, triple helixorganisaties als economic boards, onderwijs- en kennisinstellingen, financiers en (vertegenwoordigers van) ondernemers.

Praktische informatie
Data: Woensdag 13 maart 2019, dinsdag 19 maart 2019, donderdag 28 maart 2019 en dinsdag 9 april

Tijd: 14:00 uur – 16:30 uur
Locatie: Den Haag, Zaandam, Eindhoven, Zwolle, Drachten
Prijs: Deelname is kosteloos

Aanmelden : kan op de website www.platform31.nl/bijeenkomsten