Speech burgemeester Marianne Schuurmans

Beste mensen, beste ondernemers van Hoofddorp,  

Allereerst wil ik u allen van harte feliciteren, met deze tiende editie van het Haarlemmermeers Ondernemerscongres! Een congres dat is ontstaan in een economische crisis. Of misschien moet ik het wat sterker uitdrukken: een congres dat is ontstaan dánkzij een economische crisis. Ik citeer even het CBS: ‘2012 was, economisch gezien, een zwaar jaar. Het consumentenvertrouwen daalde tot een historisch dieptepunt, bedrijven investeerden minder en de woningmarkt bleef in mineur. De economische ontwikkelingen werkten door op de arbeidsmarkt. Voor het eerst sinds 1996 waren er meer dan een half miljoen mensen werkloos, zowel ouderen als jongeren. En de koopkracht daalde voor het derde jaar op rij.’  

Dames en heren, dát was 2012. Een jaar waarop iedereen op z’n handen bleef zitten. De consument, maar ook ondernemers. De crisis werd gebruikt als een argument om niets te hoeven doen. Hoewel… 

Hier in Hoofddorp ging het er anders aan toe. Want juist in dat crisisjaar werd het eerste Haarlemmermeerse ondernemerscongres georganiseerd. Met als thema: ‘ja want… het is crisis’. En met meteen een enorme opkomst. Dit congres moet wel een enorm vliegwieleffect hebben gehad, want in 2013 was het thema ‘Ja want… er is groei’!  

Veel mensen denken dat zo’n congres, of een ondernemersvereniging voor de gezelligheid is. En dat is voor een deel natuurlijk ook zo. Maar het gaat ook om elkaar iets gunnen, om te verbinden, om te bouwen aan relaties, om elkaar te vinden en te kijken men kan samenwerken. Het gaat om kennis delen, over slimme oplossingen voor klimaattransitie of het stikstofprobleem bijvoorbeeld, iets waarmee we allemaal mee te hebben of misschien gaan krijgen. Het gaat om belangenbehartiging, maar het gaat er ook om samen te kijken wat jullie voor de samenleving kunnen betekenen. Dát is wat een ondernemersvereniging en de bijbehorende activiteiten zo ontzettend belangrijk maakt. Niet alleen voor jullie, de ondernemers. Maar ook voor onze samenleving.  

Want: zonder ondernemers kan een samenleving niet bestaan. Ik heb het daarmee niet alleen over de producten en diensten die de consument nodig heeft of nodig denkt te hebben. Ik heb het ook niet alleen over arbeidsplaatsen. Ik heb het ook over wat ondernemers daarnáást allemaal doen voor de samenleving. Het organiseren en sponsoren van evenementen. Het bijdragen aan onderwijs. Of, ik noem een ander voorbeeld: toen twee jaar geleden de Oekraïense vluchtelingen hiernaartoe kwamen: zorgen voor onderdak. Dat gebeurt ook voor vele honderden andere vluchtelingen. En ook tijdens corona, toen velen van jullie jullie onderneming niet of slechts deels konden uitoefenen, stonden jullie klaar waar dat nodig was en waar dat kon. Ondernemers vormen het kloppende hart van de samenleving.  

Beste mensen, het eerste deel van het congres is al achter de rug, met een meer dan geweldige presentatie van Jacco Vonhof.

Jullie hebben nu het boeiende tweede deel van het congres én gezellige avond voor de boeg. Ik feliciteer jullie nogmaals met dit mooi jubileum en ik hoop dat dit congres een waardevolle traditie zal blijven.