Groei met ons mee!

Word nu lid

Welkom 2020

Foto’s staan in het Fotoalbum!

Nieuwjaarsspeech voorzitter Dick Hulsebosch

“Groeikansen van winkelcentra, daarover is men veel te optimistisch. De opmars van internetshoppen is leuk voor de consument, maar funest voor de fysieke winkels. Een winkelcentrum met leegstand leidt tot verpaupering. Niemand wil dat.  Wij hebben de overheid in onze kritische noot bij de nota Commerciële Voorzieningen dan ook nadrukkelijk gevraagd hier een regierol te gaan pakken om dat tegen te gaan.”

Welkom
Dick Hulsebosch, voorzitter van Ondernemend Hoofddorp, bracht maandag 13 januari bovenstaande naar voren in zijn speech op de welkomstbijeenkomst van zijn club. De term nieuwjaarsreceptie was dit jaar niet van toepassing. “Wij zijn de laatste in de rij, nieuwjaar mag eigenlijk niet meer, daarom welkom”. Dat welkom gold voor de leden – de opkomst was groot – maar speciaal voor wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken) en enkele vertegenwoordigers van de gemeente. Locatie was Hotel De Beurs, een plek met traditie. Het is dit jaar 44 jaar geleden dat Ondernemend Hoofddorp daar werd opgericht. Welkom 2020 dus, en dat was ook zichtbaar op een speciaal doek, waarbij iedereen – leuk extraatje! – op de foto kon.

Dilemma’s
Dick Hulsebosch keek niet alleen naar de detailhandel. Hij memoreerde ook dilemma’s die hij vorig jaar naar voren had gebracht, zoals de uitbreiding van Schiphol en de bedreiging van de bedrijventerreinen. “En ik kan nog niet zeggen dat ze de wereld uit zijn. Integendeel”. Voor de detailhandel riep hij de gemeente op een regierol te spelen bij transformatie aan de randen van de winkelcentra, ne zoals ze dat heeft gedaan bij de omvorming van kantorengebied Beukenhorst-West naar Hyde Park. En er was weer het onderwerp bereikbaarheid. “Het wordt drukker en drukker. Diverse wegen zijn ontoereikend om de stromen te verwerken. En het openbaar vervoer is nog niet overal in staat als vervanger te dienen. Er zijn nog veel verbeteringen noodzakelijk”.

Belang
Natuurlijk was er aandacht voor het wel en wee van de eigen club. Positief: het ledental blijkt per saldo iets gegroeid. En: lidmaatschap van een belangenvereniging moet een meerwaarde opleveren, dus: waarom bent u lid van Ondernemend Hoofddorp? De motieven bleken bij navraag divers: kans op business, sociale ontmoeting, kennis opdoen en belangenbehartiging. Dat laatste raakt op de achtergrond. Zeker als het gaat om opkomen voor een specifieke groep. Een ondernemer komt meestal pas in actie als zich iets voordoet op zijn eigen stoep.  “Er is meer aandacht voor het heden en minder voor de (verre) toekomst. Dan is het vaak te laat en kunnen wij als bestuur ook niet zoveel meer doen.” Sociale ontmoetingen en kennis opdoen staan, net als in 2019, royaal op de kalender. Eruit springt het project On Stage, een beroepenfeest, waar vmbo-leerlingen kennismaken met de vele beroepsmogelijkheden die er voor ze zijn. Op 3 maart. Een mooie kans om vraag en aanbod te matchen!

 

 

Tekst: Anja Maas

Fotografie: Ton Hofstra