Werkruimte niet meer alleen gebruiken voor werk

Haarlemmermeer is in de afgelopen jaren steeds populairder geworden als vestigingslocatie voor zowel huizenzoekers als bedrijven. Geen wonder, want deze gemeente heeft inwoners en ondernemers veel te bieden. Maar die populariteit heeft er wel voor gezorgd dat ruimte schaars wordt. Daarom moet er slimmer worden omgaan met de plek die er nog wel is. Daarom is de gemeente de pilot ‘Maak Ruimte met Ruimte’ gestart en roept zij bedrijven, eigenaren van gebouwen en culturele of maatschappelijke instellingen op om zich te melden met goede ideeën om ruimten anders te gebruiken. 

Pilot 

Veel kantoorpanden en bedrijfsruimten staan in de avonden en weekenden leeg. Ook worden delen van sommige panden niet het hele jaar door gebruikt. En dat terwijl er in Haarlemmermeer veel vraag is naar plek. Er moet slimmer worden omgegaan met de schaarse ruimte. Daarom lanceert de gemeente deze pilot. Hiermee voert de gemeente de motie ‘Maak Ruimte met Ruimte’ uit die in september 2022 door de gemeenteraad is aangenomen. Ook een groep actieve ondernemers uit Nieuw-Vennep heeft suggesties meegegeven hoe er invulling gegeven kan worden aan meervoudig gebruik van ruimten. Het doel van de pilot is bestaande ruimten in kantoren en bedrijfsgebouwen en op kantorenlocaties en bedrijventerreinen, zoveel mogelijk te gebruiken. 

Meervoudig ruimtegebruik 

Een ruimte mag en kan dus verschillende functies hebben op verschillende delen van de dag. Dat noemen we ‘meervoudig ruimtegebruik’. Bijvoorbeeld door bedrijfsgebouwen en kantoren in de avonden en weekenden te gebruiken voor de repetitie van een koor of toneelvereniging.  Ook het tijdelijk invullen van bijvoorbeeld leegstaande kantoorpanden met een andere functie wordt hieronder verstaan. Door heel Nederland zijn verschillende voorbeelden te vinden ter inspiratie. Zoals in Utrecht waar de bovenste verdieping van een parkeergarage in de zomer omgebouwd wordt tot dakterras of het dak van de parkeergarage van Ikea op Kanaleneiland waar de voetbalvelden van een plaatselijke voetbalclub op aangelegd zijn. Of in Amsterdam waar het hoofdkantoor van G-STAR RAW in de avonden en weekenden beschikbaar is voor modeshows, festivals en evenementen. 

Meld een idee aan! 

De gemeente zoekt niet alleen bedrijven en ondernemers die over een ruimte beschikken die voor andere activiteiten kan worden gebruikt maar ook diegenen die ruimte zoeken. Daarnaast wordt ook iedereen met een interessant idee voor de pilot uitgenodigd om mee te doen aan de pilot ‘Maak Ruimte met Ruimte’. De gemeente is op zoek naar bedrijven, eigenaren van gebouwen en culturele of maatschappelijke instellingen met een goed idee. Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente: Pilot: geef (uw) bedrijfsruimte meer functies | gemeente Haarlemmermeer (haarlemmermeergemeente.nl).  

Wethouder Marja Ruigrok (Economische Zaken): “We moeten af van de gedachte dat een ruimte maar voor één enkel doel kan worden gebruikt en inzien dat, nu ruimte steeds schaarser wordt, gebouwen ook kunnen worden ingezet voor verschillende functies en gebruikers. Waarom zou je ergens weer een nieuwe ruimte bouwen terwijl er zoveel onbenutte ruimte beschikbaar is? Dit idee willen we graag verder ontwikkelen. Daarom roepen we niet alleen pandeigenaren en bedrijven maar ook mensen die ruimte nodig hebben of ideeën hebben op om zich voor deze pilot te melden.”

Wat gebeurt er met mijn idee? 

Gemeente Haarlemmermeer zorgt ervoor dat bedrijven en eigenaren die zich melden in contact komen met mensen en organisaties die ruimte nodig hebben. Bijvoorbeeld culturele instellingen of amateurverenigingen. Er zal ook worden geprobeerd complete ideeën te faciliteren. De gemeente is voor het aanbod van ruimte, ideeën en een goede match tussen partijen wel afhankelijk van de aanmeldingen. Daarom kan geen zekerheid worden gegeven over de uitvoering van plannen.