Contributie

Contributie Ondernemend Hoofddorp 2024 (ex 21% btw)

Aantal fte’s       Contributie 

zzp / 1               € 150,00

2 t/m 9              € 235,00

10 t/m 49          € 350,00

50 t/m 100+      € 450,00

Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indien men lid wordt zijn er een aantal mogelijkheden om korting te ontvangen. Deze kortingen worden uitsluitend verstrekt in dat verenigingsjaar. Nadere toelichting wordt hieronder gegeven.

Startende ondernemers
Voor startende ondernemers – zij die minder dan 2 jaar staan ingeschreven bij de KvK – geldt voor het eerste verenigingsjaar een speciaal instaptarief van slechts 100 euro. In dat geval graag kopie van uw inschrijving bij de KvK opsturen naar het secretariaat van Ondernemend Hoofddorp: info@ondernemendhoofddorp.nl. 

De startende ondernemer die zich na 1 juli van het verenigingsjaar aanmeldt betaalt 50 euro. 

De startende ondernemer die zich na 1 november van het verenigingsjaar aanmeldt is gratis lid gedurende dat verenigingsjaar. In het volgende verenigingsjaar betaalt de startende ondernemer het starterstarief van 100 euro.

Nieuwe leden
Nieuwe leden die zich na 1 juli van het verenigingsjaar aanmelden wordt 50% van het jaarbedrag in rekening gebracht.
Nieuwe leden die zich na 1 november van het verenigingsjaar aanmelden worden gratis lid gedurende dat verenigingsjaar.

Opzegging lidmaatschap
Opzegging van het lidmaatschap kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar en dient conform de Statuten van de vereniging te geschieden: schriftelijk, met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken voor afloop van het verenigingsjaar, waarbij het verenigingsjaar gelijk is aan het kalenderjaar.